Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Upřesnění k daňovému balíku

Již 1. července 2017 nabude účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. O novele hned několika daňových zákonů jsme psali v samostatném článku. Finanční správa k tomuto rozsáhlému materiálu vydala informace a pokyny, které upřesňují a vysvětlují jednotlivé změny.

Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabude daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017. Finanční správa dne 16. června 2017 zveřejnila následující doplňující a upřesňující informace ke změnám, které daňový balík přináší:
Ke změnám v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vydalo Generální finanční ředitelství následující informace:
Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.