Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Obnovení náhrad za škody způsobené kormorány

Jedním z předpisů, které tento týden vyšly ve Sbírce zákonů, je i novela č. 197/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Velmi stručná novela zajistí, že v následujících třech letech stát opět bude rybářům vyplácet náhrady za škody na rybách způsobené kormorány. Novela č. 197/2017 Sb. nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Stát už v minulosti rybářům škody způsobené kormorány kompenzoval. Tato praxe však skončila v dubnu 2013, kdy ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vypadl kormorán velký ze seznamu zvláště chráněných druhů živočichů. V zákoně č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ale kormorán velký mezi vybranými zvláště chráněnými živočichy zůstal. Stát ale již nemohl rybářům vyplácet náhrady, protože kormorán nebyl zvláště chráněným živočichem.
Novela č. 197/2017 Sb. tento rozpor v zákoně č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, řeší vyškrtnutím kormorána velkého i ze seznamu vybraných živočichů v tomto zákoně.
Náhrady škod rybářům, kterým kormoráni v loňském roce způsobili škody za více než 100 milionů korun, pak řeší přechodné ustanovení novely č. 197/2017 Sb., které říká:
"Náhrada škody způsobená kormoránem velkým na rybách od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 se hradí do výše 100 % prokazatelně způsobené škody a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 do výše 80 % prokazatelně způsobené škody, a to za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona."
Podle skupiny poslanců, kteří návrh novely předložili, by mohl být umožněn i lov kormorána velkého, protože již přestal existovat celospolečenský zájem na jeho ochraně a naopak je žádoucí, aby jeho početní stavy v ČR klesly.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.