Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Strop pro důchodový věk

Ve Sbírce zákonů dnes vyšla novela č. 203/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a kterou se pevně stanovuje věková hranice pro odchod do důchodu. Novela upravuje také podmínky pro zvyšování důchodů. Novela č. 203/2017 Sb. s výjimkou některých bodů nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Novela č. 203/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, stanovuje jako věk odchodu do důchodu 65 let. Hranice 65 let věku bude platit u všech pojištěnců narozených po roce 1971. Pro pojištěnce narozené do roku 1971 platí tabulka, v níž se věk pro odchod do důchodu postupně zvyšuje u mužů i žen s různým počtem vychovaných dětí. Novela ale tabulku upravuje tak, že postupné zvyšování věku u všech pojištěnců končí právě v 65 letech.
Při odchodu do důchodu v 65 letech by očekávaná doba strávená ve starobním důchodu měla činit čtvrtinu celkové doby života. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude podle pravidel obsažených v novele č. 203/2017 Sb. předkládat vládě každých pět let zprávu o důchodovém systému, která bude obsahovat analýzu demografické situace a populačního a ekonomického vývoje. Vláda tak bude pravidelně dostávat např. informace o vývoji doby dožití a průměrné době strávené v důchodu. Na základě této podrobné zprávy může v budoucnu vláda v zákoně aktualizovat hranici důchodového věku.
Novela zákona o důchodovém pojištění také obsahuje změnu podmínek pro zvyšování důchodů. Nově se při výpočtech bude vycházet nejen z indexu spotřebitelských cen všech domácností, ale také z indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců. Tyto indexy se vždy porovnají a pro případné zvýšení důchodů se použije ten index, ve kterém bude růst cen vyšší. Při zvyšování důchodů se také nově bude zohledňovat polovina růstu reálné mzdy, přičemž nyní se ve výpočtu pracovalo jen s třetinou růstu reálných mezd. Změny týkající se výpočtů pro zvýšení důchodů nabudou účinnosti už 1. srpna 2017. Důchody by se tak od ledna příštího roku měly zvýšit v průměru o 500 korun měsíčně místo původně předpokládaných 400 korun.

Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění novely č. 203/2017 Sb., platná od 1. ledna 2018:

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971
Rok narozeníDůchodový věk činí u
Mužůžen s počtem vychovaných dětí
0123 a 45 a více
193660r+2m57r56r55r54r53r
193760r+4m57r56r55r54r53r
193860r+6m57r56r55r54r53r
193960r+8m57r+4m56r55r54r53r
194060r+10m57r+8m56r+4m55r54r53r
194161r58r56r+8m55r+4m54r53r
194261r+2m58r+4m57r55r+8m54r+4m53r
194361r+4m58r+8m57r+4m56r54r+8m53r+4m
194461r+6m59r57r+8m56r+4m55r53r+8m
194561r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m54r
194661r+10m59r+8m58r+4m57r55r+8m54r+4m
194762r60r58r+8m57r+4m56r54r+8m
194862r+2m60r+4m59r57r+8m56r+4m55r
194962r+4m60r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m
195062r+6m61r59r+8m58r+4m57r55r+8m
195162r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m56r
195262r+10m61r+8m60r+4m59r57r+8m56r+4m
195363r62r60r+8m59r+4m58r56r+8m
195463r+2m62r+4m61r59r+8m58r+4m57r
195563r+4m62r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m
195663r+6m63r+2m61r+8m60r+4m59r57r+8m
195763r+8m63r+8m62r+2m60r+8m59r+4m58r
195863r+10m63r+10m62r+8m61r+2m59r+8m58r+4m
195964r64r63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m
196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r65r65r65r63r+8m62r+2m
196765r65r65r65r64r+2m62r+8m
196865r65r65r65r64r+8m63r+2m
196965r65r65r65r65r63r+8m
197065r65r65r65r65r64r+2m
197165r65r65r65r65r64r+8m

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.