Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil systém úhrad zdravotnických prostředků

Plénum Ústavního soudu tento týden zveřejnilo své rozhodnutí, kterým vyhovělo návrhu 20 senátorů a zrušilo část zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterou se upravuje mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Vykonatelnost nálezu byla odložena až na konec roku 2018, aby zákonodárci měli dostatek času přijmout novou komplexní úpravu systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

Soudci Ústavního soudu posuzovali, zda zákon č. 48/1997 Sb. dostatečně určitě a předvídatelně vymezuje obsah základního práva občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění. Jedná se např. o invalidní vozíky, berle, brýlové čočky nebo naslouchadla. Plénum nakonec dospělo k závěru, že příslušná ustanovení zákona nejsou dostatečně konkrétní, aby si pojištěnec mohl dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má právo. Použití tohoto ustanovení závisí až na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, kterým je pak fakticky právo pojištěnce vymezeno. Podle zrušených ustanovení se stanovuje cena, kterou pojišťovna proplatí výdejci zdravotnického prostředku. A právě podle výše této úhrady se rozhoduje, zda prostředek bude pacientovi vydán bezplatně nebo s doplatkem.
Zároveň je neurčitostí zrušeného ustanovení dotčeno právo dodavatelů zdravotnických prostředků, tedy jejich výrobců, dovozců a distributorů, působit za rovných a předvídatelných podmínek na trhu a tím realizovat své právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
Níže uvedená ustanovení zrušil Ústavní soud až k 1. 1. 2019, přesněji uplynutím dne 31. prosince 2018, aby předešel negativním důsledkům, které by okamžité zrušení mohlo mít na veřejné rozpočty. Soudci předpokládají, že zákonodárci do té doby přijmou zcela novou komplexní úpravu úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, a to jak pro lůžkovou tak ambulantní zdravotní péči.
Plné znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/15 najdete zde.

Ústavní soud zrušil uplynutím dne 31. prosince 2018:
  • § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve slovech:
„v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu“,
  • a v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, části oddílu C vymezené písmeny „A“ a „B“, kterými se limituje výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků, a text, který zní:
„Symboly úhradových limitů A – Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. B – Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.“.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.