Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Protikuřácký zákon - označení prostoru

Minulý týden začal platit nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon, který mimo jiné zcela zakázal kouření v restauracích, stravovacích zařízeních a na dalších veřejných místech. Místa, kde je kouření zakázáno, a místa, která jsou naopak vyhrazena ke kouření, musí být podle zákona řádně označena.

Tzv. protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb. nabyl účinnosti symbolicky 31. května 2017, tedy v den, který je Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku. O zákonu jsme podrobněji psali v tomto článku. Zákon zakazuje kouření v restauracích, barech, kavárnách, vinárnách a dalších stravovacích zařízeních, na letištích, nástupištích, zastávkách, v dopravních prostředcích, zdravotnických zařízeních, školách, sportovištích, kinech, divadlech, zoologických zahradách a v dalších veřejných prostorech.

Každý prostor, v němž je podle zákona č. 65/2017 Sb. zakázáno kouřit, musí být podle § 9 tohoto zákona označen zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno". Grafická podoba značky je uvedena v příloze k tomuto zákonu, značka musí být nejméně o velikosti 12 cm x 16 cm. Tam, kde je zakázáno používání elektronických cigaret, musí být informace o tomto zákazu viditelně umístěná u vstupu, přičemž text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm.
Výjimku z povinného označení dostaly zastávky, přístřešky a čekárny veřejné dopravy a také nástupiště. Tyto prostory jsou totiž v zákoně přesně definovány. Nástupištěm se podle § 2 zákona rozumí veřejně přístupný prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku. Tato definice se použije, pokud není vymezení prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, také v některých případech, jako jsou např. letiště nebo zoologické zahrady, umožňuje zřídit prostor vyhrazený ke kouření. I tento prostor musí být viditelně označen u vstupu grafickou značkou "Kouření povoleno", jejíž podoba je uvedena v příloze k zákonu. Zároveň musí být tento prostor označen u vstupu zjevně viditelnou informací o zákazu vstupu osobám mladším 18 let, a to textem v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 5 cm.

Zákon č. 65/2017 Sb. se týká také prodeje alkoholických nápojů a jejich prodejci jsou povinni na místě prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.

Související článek:
Protikuřácký zákon začíná platit

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.