Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o advokacii

Zítra, tedy 1. září 2017, nabude účinnosti novela č. 258/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Novelou se rozšiřuje státem garantovaná právní pomoc pro nemajetné občany. Novelizují se také ustanovení týkající se zkoušek advokátů a kárné odpovědnosti. Některá ustanovení novely č. 258/2017 Sb. nabudou účinnosti až 1. července 2018.

Podle novelu č. 258/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, se právní pomoc chudším lidem oproti stávajícímu rozsahu rozšíří i na správní řízení a řízení před Ústavním soudem. Návrh, aby se bezplatná pomoc vztahovala i na zastupování před nejvyššími soudy a před krajskými soudy v civilních sporech, už ale schválen nebyl. Nemajetní lidé, jejichž příjmy jsou do trojnásobku životního minima, nově dostanou možnost konzultací s advokátem. Pomoci v podobě udílení ústních právních rad by po zaplacení stokorunového regulačního poplatku mohli lidé využít v rozsahu dvě hodiny ročně. Se žádostmi o tuto službu se podle novely budou obracet na Českou advokátní komoru.
Novela č. 258/2017 Sb. také upravuje náležitosti advokátních zkoušek, které se nově budou skládat z písemné a ústní části. Toto opatření předkladatelé zdůvodnili zejména rostoucím počtem uchazečů o složení zkoušky. Nově tak uchazeči projdou písemným testem, který ověří jejich teoretické znalosti, a k ústní zkoušce postoupí jen v případě jeho úspěšného absolvování.
Novinkou je omezení počtu koncipientů, které může školit jeden advokát. Maximální možný počet byl stanoven na pět koncipientů, jejich školení by se tím mělo zkvalitnit.
Dále novela zavádí nová kárná opatření za prohřešky související se správou cizího majetku a také s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu. Nově budou moci advokáti o právo vedení této knihy nebo o právo správy cizího majetku až na tři roky přijít.
Až třímilionovou pokutu bude možné podle novely č. 258/2017 Sb. udělit za opakované placené poskytování právních služeb bez oprávnění. Neoprávněné použití označení "advokát" bude Ministerstvo spravedlnosti pokutovat částkou až 200 tisíc korun. Stejné sankce budou hrozit za neoprávněné poskytování notářských služeb nebo za neoprávněný výkon činnosti exekutora. Advokáta také bude možné nově vyškrtnout ze seznamu advokátů za porušení povinnosti být řádně pojištěn.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.