Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o advokacii

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila novelu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, kterou se rozšiřuje státem garantovaná právní pomoc pro nemajetné občany. Novelizují se také ustanovení týkající se zkoušek advokátů a kárné odpovědnosti. Novelu nyní dostane k posouzení Senát.

Podle novely zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se má právní pomoc chudším lidem oproti stávajícímu rozsahu rozšířit i na správní řízení a řízení před Ústavním soudem. Návrh, aby se bezplatná pomoc vztahovala i na zastupování před nejvyššími soudy a před krajskými soudy v civilních sporech, už ale schválen nebyl. Nemajetní lidé, jejichž příjmy jsou do trojnásobku životního minima, by ale měli dostat možnost konzultací s advokátem. Pomoci v podobě udílení ústních právních rad by po zaplacení stokorunového regulačního poplatku mohli lidé využít v rozsahu dvě hodiny ročně. Se žádostmi o tuto službu by se podle novely měli obracet na Českou advokátní komoru.
Novela také upravuje náležitosti advokátních zkoušek, které by se nově měly skládat z písemné a ústní části. Toto opatření předkladatelé zdůvodnili zejména rostoucím počtem uchazečů o složení zkoušky. Nově by tak uchazeči měli projít písemným testem, který ověří jejich teoretické znalosti, a k ústní zkoušce postoupit jen v případě jeho úspěšného absolvování.
Novinkou je omezení počtu koncipientů, které může školit jeden advokát. Maximální možný počet byl stanoven na pět koncipientů, jejich školení by se tím mělo zkvalitnit.
Dále novela zavádí nová kárná opatření za prohřešky související se správou cizího majetku a také s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu. Nově budou moci advokáti o právo vedení této knihy nebo o právo správy cizího majetku až na tři roky přijít.
Až třímilionovou pokutu bude možné podle novely udělit za opakované placené poskytování právních služeb bez oprávnění. Neoprávněné použití označení "advokát" bude moci Ministerstvo spravedlnosti pokutovat částkou až 200 tisíc korun. Stejné sankce budou hrozit za neoprávněné poskytování notářských služeb nebo za neoprávněný výkon činnosti exekutora. Advokáta také bude možné nově vyškrtnout ze seznamu advokátů za porušení povinnosti být řádně pojištěn.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.