Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Jedním z dvaceti zákonů, které dnes byly publikovány ve Sbírce zákonů, je i stručná novela č. 254/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela č. 254/2017 Sb. zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2017.

Původní návrh skupiny poslanců TOP 09 a Starostů schválila v květnu letošního roku Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy již v prvním čtení, když pro něj hlasovalo 104 ze 105 přítomných poslanců a proti nebyl nikdo. Senátem pak novela také prošla hladce. Novela č. 254/2017 Sb. je velmi krátká, má jen dva stručné body. Odběr krve byl v ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, oceněn částkou 2 tisíce korun již v roce 1996, tedy v době, kdy průměrná hrubá měsíční mzda činila méně než 10 tisíc korun. Od té doby se částka, kterou si poplatníci bezúplatně darující krev mohou odečíst od základu daně za jeden odběr krve, nezvýšila. Novelou č. 254/2017 Sb. se ocenění jednoho odběru krve zvyšuje na jedenapůlnásobek, tedy na 3 tisíce korun. Zároveň se do § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů přidává možnost odečíst si za jeden odběr krvetvorných buněk, tedy kostní dřeně, 20 tisíc korun.
Novela č. 254/2017 Sb. nabude účinnosti 1. září 2017 a podle přechodného ustanovení se poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nabyla účinnosti, poplatníci si tedy zvýšenou částku za odběr krve nebo zcela novou položku za odběr kostní dřeně budou moci odečítat už za letošní rok 2017.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.