Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Už v sobotu 2. září 2017 nabyla účinnosti novela č. 252/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Novela č. 252/2017 Sb. mimo jiné řeší přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2. Pro diváky bude nový standard znamenat vyšší kvalitu, lepší obraz i zvuk, ale také nákup nového přístroje. K ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T dojde nejpozději 1. února 2021.

Novela č. 252/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, byla schválena v poměrně krátké době a téměř v původní podobě, jak byla předložena vládou. Kromě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se novelou mění také zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi.
Přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2 umožní vysílání většího množství programů na menším množství frekvencí. Vzroste počet celoplošných multiplexů ze současných čtyř na šest a vysílání bude ve vyšší kvalitě. Přechod na nový standard je nutný i proto, že všechny členské země EU musí do roku 2020 uvolnit televizní pásmo 700 MHz pro mobilní sítě. Přechod by měl být dokončen do roku 2021, přičemž termín ukončení stávajícího vysílání stanoví vláda. Nejzazším termínem, který může vláda pro vypnutí vysílání ve stávajícím formátu stanovit, je 1. únor 2021. Přechod na DVB-T2 bude pro diváky, kteří signál nepřijímají satelitem nebo kabelem, znamenat nákup nového televizoru nebo set-top boxu, které příjem signálu v novém standardu umožní. České domácnosti za přechod na DVB-T2 zaplatí podle odhadů asi 5 miliard korun.
Česká televize bude muset podle novely č. 252/2017 Sb. při vysílání zahraničních dabovaných filmů nebo seriálů povinně nabízet jako alternativu také původní znění s titulky.
Novela se také zabývá mobilními operátory, zvyšuje pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a má lépe ochránit spotřebitele v oblasti elektronických komunikací. Zvýšit se mají pokuty udělované operátorům, a to až na 10 % z obratu firmy. Lhůta pro změnu operátora se zkracuje ze současných 42 dní na deset dnů a výpovědní lhůta u služeb elektronických komunikací bude činit maximálně 30 dní. Operátoři už nebudou moci změnit smlouvu bez souhlasu uživatele. Přestože novela č. 252/2017 Sb. neobsahuje opatření, která by měla přímý vliv na ceny mobilních dat, vláda se domnívá, že alespoň zvýší tlak na snížení stávajících cen.
Novela č. 252/2017 Sb. nabyla účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 2. září 2017, a to s výjimkou jednoho bodu, který nabude účinnosti až prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení, tedy 1. února 2018.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.