Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o civilním letectví

Poslanecká sněmovna na konci minulého schválila na své probíhající 57. schůzi novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, která má mimo jiné umožnit pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Novela nyní bude odeslána k posouzení Senátu. Účinnosti má novela nabýt devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novelou, jejímž původním záměrem bylo zejména snížení úrovně hluku na letištích v souladu legislativou Evropské unie, se kromě zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, mění také zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon.
Provozovatelé letišť budou muset podle novely vypracovávat zprávy o provozu a hluku. Budou také muset podávat informace o zavedených a zamýšlených opatřeních a následně hodnotit dopady těchto opatření. Pokud některé letiště bude překračovat limity hluku po dobu tří let, zakročí z moci úřední Úřad pro civilní letectví.
Novela také zvyšuje nejvyšší povolenou hmotnost leteckých modelů ze současných 20 kilogramů na 25 kilogramů. Nižší povolená hmotnost působila na různých modelářských soutěžích problémy zahraničním modelářům, protože ve většině zemí je tento limit vyšší.
Poslanecký návrh Václava Snopka (KSČM) byl reakcí na nedostatek pilotů, který vznikl hlavně jejich odchody do zahraničí. Díky přijatému pozměňovacímu návrhu budou moci piloti létat pro letecké firmy nejen v zaměstnaneckém poměru, ale i na živnostenský list. Stát tím chce vyřešit nedostatek pilotů v ČR, v evropských aerolinkách je tento způsob zaměstnávání pilotů běžnou praxí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.