Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o vojácích z povolání

Jedním ze zákonů, které poslanci projednali a schválili na právě probíhající 57. schůzi Sněmovny, je i novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Novelou se upravují podmínky nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení nebo na náhradu jízdních výdajů. Novelu, která má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Při projednávání vládního návrhu novely zákona o vojácích z povolání se v poslanecké sněmovně rozvinula ostrá a dlouhá debata o současném stavu armády v ČR, pro novelu ale nakonec hlasovalo 168 ze 180 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.
Profesionální vojáci by díky novele měli získat nárok na náhradní volno už po 150 odpracovaných přesčasových hodinách, nyní musí odpracovat 300 hodin přesčasů. Vojákům se také přestanou krátit příspěvky na bydlení v případech, kdy bydlí dva čí více vojáků v jednom bytě. Současné opatření totiž místo úspor vedlo jen k tomu, že si vojáci záměrně hledali samostatné pronájmy. Jízdné mezi bydlištěm a místem služby bude vojákům nově propláceno jen v rámci České republiky, a to i v případech, kdy mají vojáci nahlášeno bydliště v zahraničí.
Voják pobírající příplatek za službu v zahraničí by nově neměl mít nárok na náhradní volno a na příplatek za služební pohotovost. Rozšiřuje se výčet případů, v nichž voják neodpovídá za škody způsobené při plnění úkolu. Novela také počítá s možností zajetí vojáka v České republice, současný zákon pamatuje jen na zajetí v zahraničí. Na třicetinásobek minimální mzdy se zvyšuje mimořádné odškodnění pozůstalých při úmrtí vojáka.
Novelou se do zákona také vkládá ustanovení, podle kterého bude možné náčelníka Generálního štábu Armády ČR, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, náčelníka Vojenské policie, ředitele Vojenského zpravodajství a velitele Hradní stráže v případě odvolání propustit ze služebního poměru, pokud pro ně nebude jiné vhodné služební místo.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.