Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o vojácích z povolání

Jedním ze zákonů, které vyšly 18. srpna 2017 ve Sbírce zákonů, je i novela č. 263/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Novelou se upravují podmínky nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení nebo na náhradu jízdních výdajů. Novela č. 263/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. října 2017.

Při projednávání vládního návrhu novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, se v Poslanecké sněmovně rozvinula ostrá a dlouhá debata o současném stavu armády v ČR, pro novelu č. 263/2017 Sb. ale nakonec hlasovalo 168 ze 180 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. V Senátu prošla novela hladce také bez jediného hlasu proti.
Profesionální vojáci díky novele č. 263/2017 Sb. získají nárok na náhradní volno už po 150 odpracovaných přesčasových hodinách, nyní musí odpracovat 300 hodin přesčasů. Vojákům se také přestanou krátit příspěvky na bydlení v případech, kdy bydlí dva čí více vojáků v jednom bytě. Současné opatření totiž místo úspor vedlo jen k tomu, že si vojáci záměrně hledali samostatné pronájmy. Jízdné mezi bydlištěm a místem služby bude vojákům nově propláceno jen v rámci České republiky, a to i v případech, kdy mají vojáci nahlášeno bydliště v zahraničí.
Voják pobírající příplatek za službu v zahraničí nově nebudou mít nárok na náhradní volno a na příplatek za služební pohotovost. Rozšiřuje se výčet případů, v nichž voják neodpovídá za škody způsobené při plnění úkolu. Novela zákona o vojácích z povolání také počítá s možností zajetí vojáka v České republice, v současnosti zákon pamatuje jen na zajetí v zahraničí. Na třicetinásobek minimální mzdy se zvyšuje mimořádné odškodnění pozůstalých při úmrtí vojáka.
Novelou č. 263/2017 Sb. se do zákona také vkládá ustanovení, podle kterého bude možné náčelníka Generálního štábu Armády ČR, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, náčelníka Vojenské policie, ředitele Vojenského zpravodajství a velitele Hradní stráže v případě odvolání propustit ze služebního poměru, pokud pro ně nebude jiné vhodné služební místo.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.