Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET

Ministerstvo financí včera oznámilo, že spolky a některé další neziskové organizace, jejichž hotové příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti nepřekročí 300 tisíc korun za rok, budou vyjmuty z povinnosti elektronické evidence tržeb (EET). Dosud byl tento limit stanoven na 175 tisíc korun. Změna již byla zanesena do aktualizovaného znění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb.

Rozhodnutí je podle tiskové zprávy Ministerstva financí výsledkem několikaměsíčního dialogu s neziskovými organizacemi. Finanční správa změnu zavedla tak, že aktualizovala metodiku EET. Metodika ve verzi 2.0 je platná od 15. května 2017 a byla zveřejněna na webových stránkách www.etrzby.cz. Metodika byla publikována vloni v létě a v průběhu roku k ní bylo vydáno několik metodických zpřesnění, verze 2.0 je první komplexní změnou.
Podle aktualizované metodiky budou neziskové organizace, jako např. spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, evidovat pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby v hotovosti 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů.
Příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti, tedy např. členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z veřejných sbírek, neziskové subjekty neevidují. Povinnost elektronické evidence tržeb se netýká ani hotovostních příjmů z akcí, které nezisková organizace uspořádá, pokud tato akce souvisí s posláním organizace a není vykonávána soustavně, např. vstupné z výročního plesu se tedy neeviduje.
Příjmy v hotovosti z drobné podnikatelské činnosti, např. z opakovaného stánkového prodeje, budou neziskové organizace povinně evidovat až v případě, že přesáhnou výše uvedenou aktualizovanou hranici 300 tisíc korun za rok. Elektronická evidence tržeb se tak podle Ministerstva financí většiny neziskových subjektů vůbec nebude týkat.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.