Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Ve Sbírce zákonů byla minulý týden pod č. 202/2017 Sb. publikována novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mění i několik dalších souvisejících zákonů. Předpis především mění úpravu posudkové péče pracovně lékařských služeb a uznávání nemocí z povolání. Novela č. 202/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. listopadu 2017.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) uvedl, že novela zákona o specifických zdravotních službách přispěje ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků. Z jednoho na dva roky se například prodlouží platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, který se vydává pro potřeby škol v přírodě, lyžařských výcviků, sportovních kurzů nebo letních táborů.
Nově bude v zákoně uvedena možnost transplantace dělohy, která je pro mnohé ženy jedinou možnou léčebnou metodou neplodnosti.
Novela č. 202/2017 Sb. také upravuje některé stávající podmínky týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčení. U pacientů, kteří dosud nespáchali žádný sexuálně motivovaný trestný čin, ale je u nich velká pravděpodobnost, že k tomu může dojít, a kteří z toho důvodu sami požádají o kastraci, se snižuje věková hranice pro tento zákrok z 25 na 21 let. Poskytovatelé zdravotních služeb budou nově povinně hlásit policii, že pacient s nařízenou ochrannou léčbou nenastoupil léčení, svévolně se vzdálil ze zdravotnického zařízení nebo nedochází na pravidelné kontroly. Hlášení bude povinné i u nezletilých pacientů a při jejich propuštění z léčení bude podána zpráva příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Novela č. 202/2017 Sb. má také zavést přísnější kontroly kvality pitné vody ve vodovodech.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.