Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, schválila Poslanecká sněmovna koncem dubna na své 56. schůzi. Novela, která mění i několik dalších souvisejících zákonů, je nyní zařazena do programu 7. schůze Senátu, která bude zahájena 31. května 2017. Pokud senátoři novelu schválí a následně ji podepíše prezident, nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) uvedl, že novela zákona o specifických zdravotních službách přispěje ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků. Z jednoho na dva roky se například prodlouží platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, který se vydává pro potřeby škol v přírodě, lyžařských výcviků, sportovních kurzů nebo letních táborů.
Nově bude v zákoně uvedena možnost transplantace dělohy, která je pro mnohé ženy jedinou možnou léčebnou metodou neplodnosti.
Novela také upravuje některé stávající podmínky týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčení. U pacientů, kteří dosud nespáchali žádný sexuálně motivovaný trestný čin, ale je u nich velká pravděpodobnost, že k tomu může dojít, a kteří z toho důvodu sami požádají o kastraci, se snižuje věková hranice pro tento zákrok z 25 na 21 let. Poskytovatelé zdravotních služeb budou nově povinně hlásit policii, že pacient s nařízenou ochrannou léčbou nenastoupil léčení, svévolně se vzdálil ze zdravotnického zařízení nebo nedochází na pravidelné kontroly. Hlášení bude povinné i u nezletilých pacientů a při jejich propuštění z léčení bude podána zpráva příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Novela má také zavést přísnější kontroly kvality pitné vody ve vodovodech.
S některými navrženými změnami ale poslanci nesouhlasili. Do novely se tak nakonec nedostal nárok na odškodnění za poškození zdraví dětí povinným očkováním, evidence dárců spermatu nebo možnost podstoupit umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství i pro svobodné ženy bez souhlasu partnera.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.