Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové významné dny v kalendáři

Na začátku tohoto týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 226/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou č. 226/2017 Sb. se rozšiřuje výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen, a upravuje se název jednoho již dříve zavedeného významného dne. Novela zákona o státních svátcích nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 31. července 2017.

Novela č. 226/2017 Sb. byla původně ve Sněmovně projednána ve zrychleném řízení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a byla tak přijata již v prvním čtení. Senátoři ale novelu poslancům vrátili s pozměňovacími návrhy a Poslanecká sněmovna pak při opětovném projednávání senátní úpravy akceptovala. Novela tak byla nakonec schválena ve znění navrženém Senátem.
Novela č. 226/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, je opravdu velmi stručná. Do výčtu významných dnů se novelou č. 226/2017 Sb. nově zařazují 9. březen – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince a 18. červen – Den hrdinů druhého odboje. Oba navrhované významné dny mají svůj původ ve stejném období naší historie, tedy v období II. světové války. 9. březen má připomenout vyhlazení tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince v noci z 8. na 9. března 1944, kdy během několika hodin zahynulo 3791 mužů, žen a dětí, jedná se o největší masovou vraždu československých občanů v historii. Druhý nový významný den bude v českém kalendáři vzpomínkou na 18. červen 1942, kdy sedm československých parašutistů vyslaných do vlasti z Velké Británie svedlo v kostele české pravoslavné církve v Resslově ulici v Praze sedmihodinový hrdinský boj s osmi stovkami příslušníků Waffen-SS a gestapa. Významné dny jsou podle § 4 zákona o státních svátcích dny pracovními. Návrh na zařazení těchto dvou nových významných dnů do českého kalendáře podalo 101 poslanců napříč politickým spektrem. Přijaté senátní změny spočívaly ve změně původně navrženého německého názvu tábora "Auschwitz II - Birkenau" na český název "Osvětim - Březinka" a také v doplnění slov "Den památky obětí" do názvu nového významného dne 9. března a do názvu již dříve zavedeného dne 10. června, jehož nový název tak bude znít "Den památky obětí vyhlazení obce Lidice". Jde spíše o legislativně-technickou úpravu, kterou se sjednocuje pojmenování všech významných dnů, v každém pojmenování by tak mělo být slovo „den“.

Přehled všech svátků a významných dnů v ČR s vyznačenými změnami:
Státní svátky - dny pracovního klidu
1. ledenDen obnovy samostatného českého státu
8. květenDen vítězství
5. červenecDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenecDen upálení mistra Jana Husa
28. záříDen české státnosti
28. říjenDen vzniku samostatného československého státu
17. listopadDen boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky - dny pracovního klidu
1. ledenNový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
1. květenSvátek práce
24. prosinecŠtědrý den
25. prosinec1. svátek vánoční
26. prosinec2. svátek vánoční
Významné dny - pracovní dny
16. ledenDen památky Jana Palacha
27. ledenDen památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březenMezinárodní den žen
9. březenDen památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince
12. březenDen přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březenDen narození Jana Ámose Komenského
7. dubenDen vzdělanosti
5. květenKvětnové povstání českého lidu
15. květenDen rodin
10. červenVyhlazení obce Lidice Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
18. červenDen hrdinů druhého odboje
27. červenDen památky obětí komunistického režimu
11. listopadDen válečných veteránů

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.