Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslanecká sněmovna koncem dubna schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, která by měla umožnit vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V současnosti lze řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště. Novela už byla odeslána k posouzení senátorům. Senát novelu zákona o silničním provozu zařadil na pořad své 7. schůze, která bude zahájena 31. května 2017. Účinnost novely je navržena od 1. července 2018.

Podle novely bude od července příštího roku možné vyřídit žádost o vydání nového řidičského průkazu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností v ČR bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. Změna v působnosti úřadů se bude vztahovat na podání žádosti o nový řidičský průkaz, na žádost o jeho výměnu i na vyzvednutí hotového průkazu. Jakýkoliv úřad také bude nově vyřizovat záležitosti týkající se průkazů profesní způsobilosti a paměťových karet řidičů do tachografů. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti.
K žádosti o řidičský průkaz již také nebude nutné přikládat papírovou fotografii, nově bude pořízena přímo na úřadě nebo získána z registru veřejné správy. Pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu bude muset žadatel přinést vlastní papírovou fotografii.
Novelou se také mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, konkrétně se zvyšuje poplatek za vydání řidičského průkazu, a to ze současných 50 korun na 200 korun. Za vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě pak řidiči zaplatí 700 korun, za mezinárodní řidičský průkaz 50 korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.