Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslední dobou jsme opakovaně obdrželi dotaz, zda už lze žádat o řidičský průkaz i jinde než v místě trvalého bydliště. Příslušná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, již skutečně byla publikována ve Sbírce zákonů, a to dne 12. července 2017 pod č. 199/2017 Sb. Tato novela umožní vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Novela č. 199/2017 Sb. ale nabude účinnosti až 1. července 2018, v současnosti lze tedy řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště.

Podle novely č. 199/2017 Sb. bude od července příštího roku možné vyřídit žádost o vydání nového řidičského průkazu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností v ČR bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. Změna v působnosti úřadů se bude vztahovat na podání žádosti o nový řidičský průkaz, na žádost o jeho výměnu i na vyzvednutí hotového průkazu. Jakýkoliv úřad také bude nově vyřizovat záležitosti týkající se průkazů profesní způsobilosti a paměťových karet řidičů do tachografů. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti.
K žádosti o řidičský průkaz již také nebude nutné přikládat papírovou fotografii, nově bude pořízena přímo na úřadě nebo získána z registru veřejné správy. Pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu bude muset žadatel přinést vlastní papírovou fotografii.
Novelou č. 199/2017 Sb. se kromě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, mění také zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, konkrétně se zvyšuje poplatek za vydání řidičského průkazu, a to ze současných 50 korun na 200 korun. Za vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě pak řidiči zaplatí 700 korun, za mezinárodní řidičský průkaz 50 korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.