Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozšíření paušální daně

Finanční správa upozorňuje na novelu některých zákonů v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novelu již koncem dubna podepsal prezident Miloš Zeman a nyní bude v nejbližších dnech zveřejněna ve Sbírce zákonů, účinnosti pak nabude patnáctým dnem po vyhlášení. Novela, o níž jsme psali v tomto článku, přináší mimo jiné i rozšíření okruhu poplatníků, kteří mohou požádat o stanovení daně paušální částkou. Pokud ale chtějí poplatníci této možnosti využít pro zdaňovací období roku 2017, musí podat žádost nejpozději do 31. května 2017. Finanční správa vyzývá poplatníky, kteří mají o paušální daň na rok 2017 zájem, aby do konce května podali své žádosti, i když příslušná novela nabude účinnosti později.

Institut daně stanovené paušální částkou je zakotven v § 7a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Požádat o paušální daň až do loňského roku mohli pouze podnikatelé bez zaměstnanců. Novelou, která již brzy vyjde ve Sbírce zákonů, se okruh poplatníků, kteří mohou požádat o stanovení daně paušální částkou, rozšiřuje o podnikající fyzické osoby, které mají vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze zaměstnání, a také o podnikatele se zaměstnanci. Podmínkou zůstává maximální roční příjem do výše 5 milionů korun ve třech předcházejících zdaňovacích obdobích. Minimální výše paušální daně je 600 Kč za rok.
Poplatník musí žádost podat do 31. ledna aktuálního zdaňovacího období a finanční úřad musí poplatníkovi své rozhodnutí k žádosti sdělit do 15. května. Pro letošní rok, kdy se novelou značně rozšíří okruh poplatníků, kteří mohou žádost o paušální daň podat, jsou lhůty pro její podání upraveny. Podle přechodných ustanovení novely lze v roce 2017 žádost podat až do 31. května a finanční úřad pak musí rozhodnout do 15. září 2017.
Pokud finanční úřad žádost schválí, sepíše s poplatníkem dohodu o výši paušální daně na daný rok. Výše daně se stanoví podle předpokládaných příjmů a výdajů, většinou na základě podnikatelské minulosti. Daň je pak nutné zaplatit do 15. prosince daného kalendářního roku. Poplatník, kterému byla daň stanovena paušální částkou, nemusí vést daňovou evidenci (stačí vést evidenci příjmů, majetku a pohledávek) a nemusí podávat daňové přiznání. Oproti původnímu předpokladu ale nebylo v Poslanecké sněmovně schváleno osvobození od povinnosti elektronické evidence tržeb pro poplatníky využívající institutu paušální daně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.