Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Rozdíl mezi tržní cenou vozidla před nehodou a po opravě

Ústavní soud minulý týden zveřejnil svůj nález, kterým na konci dubna rozhodl, že za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě. Soudy nižších instancí tak budou muset při svém rozhodování o náhradě škody způsobené na vozidle respektovat rozsudek Ústavního soudu, který odráží ekonomickou realitu.

Soudci Ústavního soudu rozhodovali konkrétní případ společnosti, která se domáhala náhrady škody ve výši 101 461 korun. Částka odpovídala rozdílu tržní ceny vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě a nákladům na vypracování znaleckých posudků. Právě znalecké posudky jednoznačně dokládaly, že tržní cena vozu po opravě již nedosáhla obvyklé tržní ceny vozu před havárií. Tržní cenu totiž významně ovlivňuje samotný fakt, že vozidlo již bylo havarováno, a to přesto, že je po opravě plně funkční.
Obecné soudy včetně Krajského soudu a následně i Nejvyššího soudu ale poškozené společnosti nárok na náhradu škody způsobené rozdílem mezi tržními cenami vozu před havárií a po havárii nepřiznaly. Za poškození automobilu tak pojišťovna poškozenému vlastníkovi proplatila pouze náklady za opravu vozu, a to ještě snížené o amortizaci náhradních dílů. Podle Ústavního soudu tím bylo porušeno právo poškozené společnosti na spravedlivý proces a také právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soudci upozornili, že rozsudky nižších soudů nerespektovaly ekonomickou realitu. Vlastnické právo stěžovatelky přitom bylo prokazatelně porušeno, a pokud věc, v tomto konkrétním případě automobil, již v důsledku toho nepřináší vlastníkovi stejný užitek, jsou proplacené náklady na opravu nedostatečnou kompenzací a škoda tak není nahrazena v plném rozsahu.
Všechny soudy nyní při svém rozhodování v podobných případech budou muset respektovat tento názor Ústavního soudu vyslovený v nálezu, jehož plné znění najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.