Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec plastových tašek zdarma

Jedním z devíti nových zákonů, které včera podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Novela mimo jiné zavádí povinné zpoplatnění všech plastových tašek v obchodech. Novela nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, s výjimkou některých bodů. Zpoplatnění plastových tašek bude povinné od 1. ledna 2018.

Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, je reakcí na novou evropskou legislativu, zejména na poslední změny směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES, o obalech a obalových odpadech. Při neschválení novely, jejímž hlavním cílem je snížit celkový objem plastového odpadu, by České republice hrozila pokuta od EU, a to ve výši minimálně 54 milionů korun. Díky novele by se v České republice měla zvýšit míra recyklace ze stávajících 60 procent na 70 procent a celkově by se mělo využít 75 procent obalů.
Jedním z opatření, která mají přispět k omezení plastového odpadu, je i zpoplatnění všech plastových tašek. Vláda původně navrhovala zpoplatnění jen lehkých tašek, protože tašky ze silnějšího plastu už většina obchodníků zpoplatňuje. V Poslanecké sněmovně bylo ale opatření rozšířeno na všechny plastové tašky bez ohledu na tloušťku jejich stěn z obavy, aby zákaz nebyl obcházen. Novela nestanovuje konkrétní cenu tašek, nařizuje ale, že obchodníci musí po zákaznících požadovat minimálně takovou cenu, která odpovídá nákladům na pořízení tašky. Výjimku z povinného zpoplatnění dostaly jen velmi lehké tašky, v praxi půjde jen o tenké sáčky např. na pečivo nebo masné výrobky.
Podle studie Evropské komise se v roce 2011 pohybovala roční spotřeba tašek a sáčků v ČR kolem 300 kusů na osobu, cílem nových opatření je snížit tuto spotřebu na 90 kusů za rok do konce roku 2019 a na 40 kusů do konce roku 2025.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.