Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela stavebního zákona

Poslední červencový den byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 225/2017 Sb., kterou se mění tzv. stavební zákon. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Její projednávání provázely už ve Sněmovně velké emoce a senátoři k ní vedli sedmihodinovou diskusi. Novela č. 225/2017 Sb., která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů, nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. ledna 2018.

Novela č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavební zákon, umožní sloučení územního řízení, stavebního řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), přičemž v současnosti jde o tři oddělená povolovací řízení. Nově by tak stavba mohla být jediným úředním rozhodnutím umístěna i povolena. Půjde o tzv. koordinované povolovací řízení, kterého bude možné využít např. u drážních staveb nebo u staveb silnic a dálnic. Novela č. 225/2017 Sb. tak má zkrátit současnou délku povolovacího řízení až na polovinu.
Řízení pro stavby na ohlášku se zkrátí z 30 na 15 dnů. Drobným stavebníkům by mělo ubýt administrativní zátěže. Ke stavbě rodinného domu bude stačit jen ohlášení a Úřad by měl následně souhlas vydat do jednoho měsíce. Nově také bude možné stavět svépomocí i domy s plochou nad 150 m2. Zlevnit by měla i výstavba vinných sklepů, za stavební povolení žadatelé nově zaplatí řádově jen tisíce korun, zatímco dnes je to často i 30 tisíc korun.
I přes nesouhlas Ministerstva pro místní rozvoj se do konečného znění novely dostalo prodloužení termínu pro aktualizaci územních plánů vyhotovených před rokem 2007, a to do roku 2022, přičemž v současnosti je tato lhůta stanovena na rok 2020. Přijat byl i pozměňovací návrh Jaroslava Foldyny (ČSSD), kterým se omezuje vstup ekologických organizací do povolovacích procesů. Ze stavebního zákona také bude vypuštěno ustanovení o právu některých osob, např. ochranářských spolků, na účast na povolovacím řízení. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se tím ale nic nemění, protože práva těchto osob jsou již zakotvena v jiných zákonech. Žalobami proti rozhodnutí o umístění nebo povolení dopravní stavby podle zákona o urychlení výstavby infrastruktury se nově bude zabývat specializovaný senát při Krajském soudu v Ostravě.
Ministryně již v průběhu legislativního procesu upozornila, že i přes tuto rozsáhlou novelizaci je stavební zákon zastaralý a bude nutné ho nahradit zcela novým zákonem, to už by ale měl být úkol nové vlády v dalším volebním období.
Když dostali novelu k projednání senátoři, vznesli několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly např. umožnění přezkumu nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Poslanci ale senátním návrhům nebyli nakloněni a setrvali na svém původně schváleném znění, v němž také novela č. 225/2017 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů .

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.