Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela stavebního zákona

Jedním z předpisů, jehož schválení na poslední schůzi Poslanecké sněmovny provázely velké emoce, je rozsáhlá novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavebního zákonaNovela by měla přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Novelu, která také obsahuje změnu dalších více než 40 souvisejících zákonů, nyní dostane k posouzení Senát.

novele se v Poslanecké sněmovně sešlo více než 300 pozměňovacích návrhů, nakonec její výslednou podobu podpořilo 117 poslanců a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová měla sice k některým konkrétním bodům výhrady, celkově ale byla s konečným vyzněním novely spokojená.
Novela umožní sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), přičemž v současnosti jde o tři oddělená povolovací řízení. Nově by tak stavba mohla být jediným úředním rozhodnutím umístěna i povolena. Půjde o tzv. koordinované povolovací řízení, kterého bude možné využít např. u drážních staveb nebo u staveb silnic a dálnic, nikoliv však u vodohospodářských staveb. Novela tak má zkrátit současnou délku povolovacího řízení až na polovinu.
Řízení pro stavby na ohlášku se má zkrátit z 30 na 15 dnů. Drobným stavebníkům by mělo ubýt administrativní zátěže. Zlevnit by měla také výstavba vinných sklepů, za stavební povolení by měli žadatelé zaplatit řádově jen tisíce korun, zatímco dnes je to často i 30 tisíc korun.
I přes nesouhlas Ministerstva pro místní rozvoj se do konečného znění novely dostalo prodloužení termínu pro aktualizaci územních plánů vyhotovených před rokem 2007, a to do roku 2022, přičemž v současnosti je tato lhůta stanovena na rok 2020. Přijat byl i pozměňovací návrh Jaroslava Foldyny (ČSSD), kterým se omezí vstup ekologických organizací do povolovacích procesů. Ze stavebního zákona také bude vypuštěno ustanovení o právu některých osob, např. ochranářských spolků, na účast na povolovacím řízení. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se tím ale nic nemění, protože práva těchto osob jsou již zakotvena v jiných zákonech. Žalobami proti rozhodnutí o umístění nebo povolení dopravní stavby podle zákona o urychlení výstavby infrastruktury se nově bude zabývat specializovaný senát při Krajském soudu v Ostravě.
Ministryně po schválení novely ve Sněmovně upozornila, že i přes tuto rozsáhlou novelizaci je stavební zákon zastaralý a bude nutné ho nahradit zcela novým zákonem, to už by ale měl být úkol nové vlády v dalším volebním období.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.