Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela stavebního zákona

Poslanecká sněmovna nepřistoupila na pozměňovací návrhy Senátu a v původním sněmovním znění tento týden schválila rozsáhlou novelu tzv. stavebního zákona. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Její projednávání provázely už ve Sněmovně velké emoce a senátoři k ní vedli sedmihodinovou diskusi. Novelu, která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů, musí ještě podepsat prezident. Účinnosti nabude prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavebního zákona, umožní sloučení územního řízení, stavebního řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), přičemž v současnosti jde o tři oddělená povolovací řízení. Nově by tak stavba mohla být jediným úředním rozhodnutím umístěna i povolena. Půjde o tzv. koordinované povolovací řízení, kterého bude možné využít např. u drážních staveb nebo u staveb silnic a dálnic. Novela tak má zkrátit současnou délku povolovacího řízení až na polovinu.
Řízení pro stavby na ohlášku se zkrátí z 30 na 15 dnů. Drobným stavebníkům by mělo ubýt administrativní zátěže. Ke stavbě rodinného domu bude stačit jen ohlášení a Úřad by měl následně souhlas vydat do jednoho měsíce. Nově také bude možné stavět svépomocí i domy s plochou nad 150 m2. Zlevnit by měla i výstavba vinných sklepů, za stavební povolení by měli žadatelé zaplatit řádově jen tisíce korun, zatímco dnes je to často i 30 tisíc korun.
I přes nesouhlas Ministerstva pro místní rozvoj se do Sněmovnou schváleného znění novely dostalo prodloužení termínu pro aktualizaci územních plánů vyhotovených před rokem 2007, a to do roku 2022, přičemž v současnosti je tato lhůta stanovena na rok 2020. Přijat byl i pozměňovací návrh Jaroslava Foldyny (ČSSD), kterým se omezuje vstup ekologických organizací do povolovacích procesů. Ze stavebního zákona také bude vypuštěno ustanovení o právu některých osob, např. ochranářských spolků, na účast na povolovacím řízení. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se tím ale nic nemění, protože práva těchto osob jsou již zakotvena v jiných zákonech. Žalobami proti rozhodnutí o umístění nebo povolení dopravní stavby podle zákona o urychlení výstavby infrastruktury se nově bude zabývat specializovaný senát při Krajském soudu v Ostravě.
Ministryně již po prvním schválení novely ve Sněmovně upozornila, že i přes tuto rozsáhlou novelizaci je stavební zákon zastaralý a bude nutné ho nahradit zcela novým zákonem, to už by ale měl být úkol nové vlády v dalším volebním období.
Senátoři k novele vznesli několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly např. umožnění přezkumu nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Poslanci ale senátním návrhům nebyli nakloněni a setrvali na svém původně schváleném znění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.