Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o pohřebnictví

Ve Sbírce zákonů dnes vyšla novela č. 193/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Novela mimo jiné zakazuje nejlevnější papírové rakve a novým zájemcům o podnikání v pohřebnictví ukládá povinnost složit zkoušku a prokázat praxi v oboru. Novela č. 193/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. září 2017.

Novela č. 193/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, má zejména posílit kontrolu v oblasti pohřebnictví a upravit sankce za porušení pravidel. Noví zájemci o podnikání v pohřebnictví budou muset skládat teoretickou a praktickou zkoušku a budou také muset prokázat dostatečnou praxi, jejíž délka bude závislá na dosaženém vzdělání. Středoškolákům postačí pětiletá praxe, zájemci se základním vzděláním budou muset mít desetiletou praxi. Zkoušející budou autorizováni Ministerstvem pro místní rozvoj, autorizace bude mít platnost pět let. V současné době stačí pro získání koncese absolvovat víkendový kurz.
Mediálně diskutovanou změnou je zákaz nejlevnějších papírových rakví, nově bude muset rakev mít alespoň pět vrstev. Za trestný čin "hanobení lidských ostatků" bude podle novely č. 193/2017 Sb. pokládáno např. i dočasné odložení těla mimo márnici. Provozovatelé pohřebních služeb budou muset zajistit přístup pozůstalých do místnosti pro úpravu zesnulých, na zřízení těchto místností jim novela dá 2 roky. Faktury za služby související s pohřbem budou muset být podrobnější. Těla zemřelých nebude možné vystavovat bez jejich souhlasu, toto opatření je zaměřeno např. i proti komerčním výstavám lidských těl. Rodiče mrtvě narozených dětí do 500 gramů dostanou nově čtyři dny na rozmyšlenou, zda chtějí pohřbít ostatky, které jsou podle stávající legislativy pokládány za odpad.
Krajské hygienické stanice dostanou pravomoc kontrolovat dodržování pravidel, v oblasti kontroly se také zvýší pravomoci krajů, nejvyšším kontrolním orgánem v oboru bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Postihy za přestupky se zpřísní, pokuty pro fyzické osoby budou až 100 tisíc korun, pro právnické osoby až půl milionu korun a v některých případech bude hrozit odebrání koncese.
Kromě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, se novelou č. 193/2017 Sb. mění také související ustanovení v dalších devíti zákonech, např. v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.