Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna ve vzdělávání zdravotních sester

V pátek 1. září 2017 nabyla účinnosti novela č. 201/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Podle novely nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské studium, ale např. pro získání kvalifikace všeobecné sestry bude stačit střední zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole. Změny v novele č. 201/2017 Sb. se budou vztahovat i na současné studenty.
Všeobecná sestra
Novela č. 201/2017 Sb. přináší model pracovně nazvaný "4+1", který nahradí dosavadní povinné tříleté studium na vysoké nebo vyšší zdravotnické škole, kterým dosud zdravotní sestra získávaly plnou kompetenci k výkonu svého povolání. Nově budou zdravotní sestry absolvovat 4 roky studia na střední zdravotnické škole a následně pak jeden rok na vyšší odborné škole, čímž získají kvalifikaci všeobecné sestry. U vybraných specializací, jako např. u intenzivní péče, zůstane vysokoškolské vzdělání povinné.

Praktická sestra
Před vstupem novely v platnost se ten, kdo vystudoval jen střední zdravotnickou školu, stal zdravotním asistentem s omezenými kompetencemi a mohl pracovat jen pod dozorem řádně vystudované zdravotní sestry. Díky novele č. 201/2017 Sb. absolventi zdravotních středních škol získají nově zavedenou kvalifikaci praktická sestra. Toto opatření bude platit i zpětně, což znamená, že zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický asistent podle dosavadního znění zákona, se bude považovat za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání praktická sestra. Praktická sestra, které tedy bude k výkonu povolání stačit jen maturita, bude mít nižší kompetence než sestra všeobecná, a také nižší platové ohodnocení, bude ale způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Další změny
Novelou č. 201/2017 Sb. se v zákoně č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ruší i povinnost vysokoškolského vzdělání pro pracovníky, kteří ve zdravotnictví pracují už dlouhou dobu. Novela také do zákona doplňuje podmínky pro výkon povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny, ze zákona naopak zmizí arteterapie. Zpřísňují se podmínky pro začínající záchranáře, kteří budou muset před tím, než nastoupí do výjezdní skupiny, absolvovat roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku nebo na úseku intenzivní péče či akutního příjmu.
Novela obsahuje i pravidla pro vzdělání behaviorálních analytiků, kteří se zabývají terapií pro lidi s poruchou autistického spektra, a také náležitosti vzdělání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Proti formálnímu uznání čínských léčitelů v zákoně ostře vystoupila Česká lékařská komora. Právě o uznání čínské medicíny dlouze diskutovali i senátoři, nakonec ale novelu schválili beze změn.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.