Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákona o nelékařských zdravotních povoláních. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské studium, ale bude jim stačit střední zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole. Změny by měly platit už od září letošního roku a mají se vztahovat i na současné studenty.

Novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotních povoláních, schválili poslanci napříč politickým spektrem, ze 157 přítomných zákonodárců hlasoval proti přijetí novely jen jeden. Novela přináší model pracovně nazvaný "4+1", který nahradí dosavadní povinné tříleté studium na vysoké nebo vyšší zdravotnické škole, kterým dnes zdravotní sestra získá plnou kompetenci k výkonu svého povolání. Nově by zdravotní sestry absolvovaly 4 roky studia na střední zdravotnické škole a následně pak jeden rok na vyšší odborné škole. U vybraných specializací, jako např. u intenzivní péče, zůstane vysokoškolské vzdělání povinné. Ten, kdo vystuduje jen střední zdravotnickou školu, se stává zdravotním asistentem s omezenými kompetencemi a může pracovat jen pod dozorem řádně vystudované zdravotní sestry.
Poslanci si od změn slibují nárůst počtu zdravotních sester, kterých je v současnosti nedostatek. Novelou se ruší i povinnost vysokoškolského vzdělání pro pracovníky, kteří ve zdravotnictví pracují už dlouhou dobu. Novela má také do zákona doplnit podmínky pro výkon povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny, ze zákona naopak zmizí arteterapie. Zpřísňují se podmínky pro začínající záchranáře, kteří budou muset před tím, než nastoupí do výjezdní skupiny, absolvovat roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku nebo na úseku intenzivní péče či akutního příjmu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.