Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela cizineckého zákona

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na své 56. schůzi, je i novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizineckého zákona. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Novela nyní bude postoupena k projednání Senátu, účinnosti má s výjimkami nabýt patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Poměrně rozsáhlá novela mění kromě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, i některá související ustanovení v dalších zákonech, jako např. v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a v dalších zákonech. V Poslanecké sněmovně finální znění novely podpořilo napříč politickým spektrem 148 ze 160 přítomných zákonodárců.
Novela mimo jiné omezí právo na slučování rodin pro cizince, kteří pocházejí ze zemí mimo EU a v ČR pobývají bez platného víza. Podle novely se bude řízení o povolení k pobytu zastavovat, pokud se k němu cizinec bez vážného důvodu nedostaví nebo pokud bude prokazatelně lhát nebo předkládat padělané doklady. Při řízení se nově bude brát v potaz odsouzení žadatele pro úmyslný trestný čin.
Zejména ekonomické migraci má zamezit opatření, které postihuje tzv. skryté agenturní zaměstnávání bez povolení úřadu práce. Zaměstnavatel, který bude zaměstnávat nelegálně, bude zadlužený nebo nebude platit za své zaměstnance pojištění, bude označen jako nespolehlivý a nebude smět zaměstnávat cizince.
Na druhou stranu ale novela ulehčí cizincům podnikání a práci v ČR. Pracující cizinci budou moci podle novely zůstat v ČR půl roku bez prodlužování víza po třech měsících. A pokud se podnikání cizince bude týkat významné investice, bude moci v ČR pracovat až pět let.
Kontroverzní pozměňovací návrh poslance Václava Klučky (ČSSD), který se týkal zrušení možnosti soudního přezkumu při zamítnutí povolení k pobytu a kolem kterého se ve Sněmovně rozvířila ostrá debata, nakonec schválen nebyl.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.