Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela cizineckého zákona

Poslanecká sněmovna minulý týden přehlasovala veto Senátu a počtem 113 hlasů schválila novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizineckého zákona. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Senátoři svůj nesouhlas s novelou odůvodnili tím, že je v rozporu s ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR. Poslanci ale s názorem senátorů nesouhlasili a pod novelou tak schází už jen podpis prezidenta, účinnosti novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Poměrně rozsáhlá novela mění kromě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, i některá související ustanovení v dalších zákonech, jako např. v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a v dalších zákonech.
Novela mimo jiné omezuje právo na slučování rodin pro cizince, kteří pocházejí ze zemí mimo EU a v ČR pobývají bez platného víza. Podle novely by se řízení o povolení k pobytu mělo zastavit, pokud se k němu cizinec bez vážného důvodu nedostaví nebo pokud bude prokazatelně lhát nebo předkládat padělané doklady. Při řízení se nově bude brát v potaz odsouzení žadatele pro úmyslný trestný čin.
Zejména ekonomické migraci má zamezit opatření, které postihuje tzv. skryté agenturní zaměstnávání bez povolení úřadu práce. Zaměstnavatel, který by zaměstnával nelegálně, byl zadlužený nebo neplatil za své zaměstnance pojištění, by byl označen jako nespolehlivý a nesměl by zaměstnávat cizince.
Na druhou stranu má ale novela ulehčit cizincům podnikání a práci v ČR. Pracující cizinci by podle novely mohli zůstat v ČR půl roku bez prodlužování víza po třech měsících, to má umožnit nový institut karty vnitropodnikového zaměstnance. A pokud by se podnikání cizince týkalo významné investice, mohl by v ČR pracovat až pět let.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.