Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela cizineckého zákona

Ve Sbírce zákonů byla včera publikována novela č. 222/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizinecký zákon. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Poslanecká sněmovna musela v případě novely č. 222/2017 Sb. přehlasovat veto Senátu. Senátoři se domnívali, že je novela v rozporu s Ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR, poslanci ale s názorem senátorů nesouhlasili a novelu i napodruhé schválili. Účinnosti novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 15. srpna 2017.

Poměrně rozsáhlá novela č. 222/2017 Sb. mění kromě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, i některá související ustanovení v jiných zákonech, jako např. v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a v dalších zákonech.
Novela č. 222/2017 Sb. mimo jiné omezuje právo na slučování rodin pro cizince, kteří pocházejí ze zemí mimo EU a v ČR pobývají bez platného víza. Podle novely se řízení o povolení k pobytu zastaví, pokud se k němu cizinec bez vážného důvodu nedostaví nebo pokud bude prokazatelně lhát nebo předkládat padělané doklady. Při řízení se nově bude brát v potaz odsouzení žadatele pro úmyslný trestný čin.
Zejména ekonomické migraci má zamezit opatření, které postihuje tzv. skryté agenturní zaměstnávání bez povolení úřadu práce. Zaměstnavatel, který bude zaměstnávat nelegálně, bude zadlužený nebo nebude platit za své zaměstnance pojištění, bude označen jako nespolehlivý a nebude smět zaměstnávat cizince.
Na druhou stranu má ale novela č. 222/2017 Sb. ulehčit cizincům podnikání a práci v ČR. Pracující cizinci dostanou možnost zůstat v ČR půl roku bez prodlužování víza po třech měsících, umožní to nový institut karty vnitropodnikového zaměstnance. A pokud se podnikání cizince bude týkat významné investice, bude moct v ČR pracovat až pět let.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.