Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kariérní řád pro pedagogy

Poslanecká sněmovna koncem minulého týdne schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která zavádí kariérní řád pro učitele. Kariérní řád má pedagogům přinést vyšší platy a zatraktivnit tak učitelské profese pro absolventy pedagogických fakult, kteří nyní často odcházejí do jiných oborů. Novela nyní bude odeslána k projednání do Senátu, účinnosti by měla nabýt 1. září 2017.

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, přináší třístupňový kariérní řád, což v praxi bude znamenat, že učitelé budou rozděleni do tří skupin podle délky praxe. V prvním stupni budou začínající učitelé, kterým budou pomáhat tzv. uvádějící učitelé, kteří za tuto pomoc budou finančně ohodnoceni příplatkem ve výši 3 tisíce korun měsíčně. Po absolvování dvouletého adaptačního období a po ukončení atestačního řízení se ze začínajících učitelů stanou samostatní učitelé a jejich platy stoupnou o 2 tisíce korun měsíčně. Současní učitelé s více než dvouletou praxí budou automaticky zařazení do druhého stupně. Po 7 letech praxe bude možné plat navýšit o dalších 5 tisíc korun a ze samostatných učitelů budou vynikající učitelé. I pro dosažení třetího stupně, tedy pozice vynikajícího učitele, bude nutná atestace. Atestace na třetí stupeň budou spuštěny až v roce 2021, dohlížet na ně bude Národní institut pro další vzdělávání.
Kromě kariérního řádu novela také stanovuje příplatky pro třídní učitele ve výši 1000 až 1500 korun měsíčně. Učitelům vykonávajícím specializované činnosti bude náležet příplatek ve výši 1000 až 2000 korun. Novela přináší i specializace sociálních pedagogů a kariérních poradců. Podle novely bude také učitelům odborných předmětů na středních školách uznána odborná kvalifikace, pokud mají nejméně dvacetiletou praxi v oboru.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.