Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozšíření klíčových míst s možností vyššího platu ve státní službě

Vláda tento týden schválila změnu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, kterou se rozšiřuje okruh státních zaměstnanců, kterým bude možné za určitých okolností navýšit platový tarif až na dvojnásobek. Nově by tak stát mohl nabídnout vyšší ohodnocení např. účetním specialistům či auditorům, jejichž platy jsou v soukromém sektoru výrazně vyšší než tabulkové platy státních úředníků.

Ve stávajícím znění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, má seznam oborů, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová, pouhé tři položky. Při splnění určitých podmínek tak nyní mohou až na dvojnásobek nejvyššího platového tarifu v dané platové třídě dosáhnout posudkoví lékaři, právníci a odborníci na informační a komunikační technologie. Služební místo může být označeno za klíčové, pokud je pro něj stanovena alespoň 12. platová třída a pokud patří do oboru uvedeného ve výše zmíněném seznamu, který tvoří přílohu nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Dalším předpokladem pro označení služebního místa za klíčové je, že státní zaměstnanec plní na tomto místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Za klíčová lze služebním předpisem označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu. Zaměstnanci na klíčovém služebním místě pak lze určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro konkrétní služební místo. Zvýšit platový tarif je možné nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně.
Vláda tento týden schválila nové nařízení vlády, kterým se nařízení vlády č. 304/20114 Sb. mění. Jedinou změnou je právě rozšíření seznamu oborů služby, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová. Nově tak bude možné navýšit tarif státním zaměstnancům v oblasti financí, auditu, veřejného investování a zadávání veřejných zakázek a také u některých organizačních věcí státní služby. Novelizující nařízení vlády vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti má nabýt 1. dubna 2017 a vláda si od něj slibuje zvýšení atraktivity státní služby v oborech, v nichž se nedaří získávat dostatečně kvalifikované odborníky.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Seznam oborů služby, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová
1. Lékařská posudková služba
2. Legislativa a právní činnost
3. Informační a komunikační technologie
*4. Finance
*5. Audit
*6. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
*7. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání
* obory doplněné do seznamu novelizujícím nařízením vlády schváleným dne 22. 3. 2017

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.