Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými doklady o nákupech zboží a služeb, nebo zda použije tzv. výdajové paušály. Paušální odečty jsou letos ve stejné výši jako v předchozích letech. Paušální výdaje lze aplikovat jen na příjmy do dvou milionů korun. Ve většině případů navíc nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Při uplatňování výdajů procentem z příjmů nemusí osoby samostatně výdělečně činné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.
Pro všechny OSVČ zůstávají výdajové paušály pro daně za rok 2016 na stejné úrovni jako v předchozích letech. Řemeslníci a zemědělci mohou uplatnit 80 % výdajů, ostatní živnostníci s živnostmi volnými, vázanými i koncesovanými si mohou odečíst 60 % výdajů a 40 % výdajů uplatní nejčastěji lidé provozující svobodná povolání nebo mající příjmy z autorských práv. Z příjmů z pronájmu lze odečíst 30 % výdajový paušál.
Při využití výdajových paušálů jsou aplikována dvě omezení. Prvním omezením je dvoumilionová hranice, která se letos prvně týká všech typů příjmů. Všechny výdajové paušály lze tedy za rok 2016 využít jen na příjmy do 2 milionů korun. Pokud poplatník použije paušál a jeho příjem je vyšší, může výdaje odečíst právě jen z částky do dvou milionů korun a od částky nad dva miliony korun už žádné výdaje neodečte.
Druhé omezení je obsaženo v § 35ca. Podle tohoto ustanovení si poplatníci, kteří využívají výdajové paušály, nemohou uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v jedné domácnosti ve výši 24 840 korun ročně ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roční výši 13 404 koruny na první dítě, 17 404 koruny na druhé dítě a 20 604 koruny na třetí a každé další dítě. Toto opatření neplatí jenom v případě, že poplatník má současně příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a součet základů daně ze zaměstnání, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 % celkového základu daně.
V Poslanecké sněmovně nyní čeká na schválení návrh zákona, který mimo jiné obsahuje změny týkající se výdajových paušálů (psali jsme zde). Tzv. daňový balík budou poslanci projednávat v dubnu a do zákona o daních z příjmů má zavést zpřísnění limitu pro výdajové paušály živnostníků ze dvou milionů korun na jeden milion korun. Současně ale obsahuje i znovuzavedení možnosti uplatňovat daňové slevy na manželku (manžela) a slevy na děti při současném využití daňového paušálu. Tyto změny se ale budou týkat nejdříve daňových přiznání podávaných v příštím roce. U příjmů za rok 2017 si poplatníci zřejmě budou moci vybrat zda využijí současné znění zákona, tedy možnosti použít paušály na příjmy do 2 milionů korun, ale bez možnosti uplatnění slev, nebo zda se již budou řídit případným novelizovaným zněním zákona, kterým se limit příjmů sníží na jeden milion korun, ale bude možné aplikovat slevy na děti a slevy na manželku (manžela).

Přehled výdajových paušálů pro zdaňovací období roku 2016 je uveden v tabulce:

ČinnostVýdajový paušál
(% z příjmů)
Max. výše odečtu
(v korunách)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (§ 7 odst. 7)801 600 000
příjmy ze živnostenského podnikání řemeslného (§ 7 odst. 7)801 600 000
příjmy ze živností kromě živností řemeslných (§ 7 odst. 7) 601 200 000
jiné příjmy, např. svobodná povolání, autorská práva apod. (§ 7 odst. 7)40800 000
příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (§ 7 odst. 7)30600 000
příjmy z nájmu (§ 9 odst. 4)30600 000

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.