Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba

Povinnost podávat daňová přiznání elektronicky platí podle daňového řádu již od 1. 1. 2015 pro všechny, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Tito poplatníci musí podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Finanční správa u poplatníků s datovou schránkou již od minulého roku neakceptuje podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře".

Podle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, musí od roku 2015 každý daňový subjekt, který má datovou schránku zpřístupněnou, tedy aktivní, podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení už pouze datovou zprávou. Podání musí být učiněno datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Ještě po celý rok 2015 trvalo přechodné období, v němž Finanční správa ČR tato pravidla zmírnila a v němž ještě akceptovala i podání, která proběhla elektronicky jen částečně a poté byla stvrzena podpisem "na papíře". Od 1. 1. 2016 již ale musí všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat svá daňová přiznání výhradně elektronicky výše popsaným způsobem uvedeným v § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňovém řádu.
Za nedodržení povinné elektronické formy u podání daňového přiznání uloží správce daně pokutu ve výši 2 tisíce korun. Pokud tím ale daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 tisíc korun.
Platbu daně je možné provést hotově na pokladnách finančních úřadů nebo příslušnou částku zaslat bezhotovostně na bankovní účet svého finančního úřadu. Seznamy bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí účtu, stejně jako další potřebné informace k placení daní, najdete v pokynu Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017 a v jeho přílohách. Pro fyzické osoby jsou také na pobočkách České pošty, s.p. od loňského roku znovu k dispozici tzv. daňové složenky (psali jsme zde).

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - termíny
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.