Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o zahraniční službě

Senát tento týden beze změn schválil zcela nový zákon o zahraniční službě, který přesně stanoví pravomoci konzulárních úřadů, zlepší podmínky pro práci diplomatů a zjednoduší jejich střídání v ústředí i v zahraničí. Nový zákon má přispět ke zvýšení profesionality zahraniční služby a zajistit vyšší sociální jistoty zaměstnanců zastupitelských úřadů. Zákon nyní bude odeslán k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nový zákon o zahraniční službě bude podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) velmi prospěšný pro efektivní fungování zahraniční služby. V zákoně bude pevně zakotven rozsah konzulárních činností, které úřady poskytují českým občanům v zahraničí, lidé tak budou přesně vědět, na co mají nárok. Výrazně se zjednoduší administrativa spojená se střídáním diplomatů v ústředí i v zahraničí. Ministerstvo zahraničí bude mít možnost pružněji reagovat na politický vývoj, tedy např. na situace, kdy je kvůli náhlému zavedení nebo zrušení víz do některé země nutné zrušit nebo naopak rychle vytvořit nová pracovní místa. Na místa velvyslanců bude nově možné vysílat i osoby, které nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí.
Diplomatům, ale i řadovým zaměstnancům zastupitelských úřadů, umožní zákon lepší sladění osobního a pracovního života. Umožní např. čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou na zastupitelském úřadu v zahraničí a zajistí pro diplomaty i jejich rodinné příslušníky zdravotní připojištění.
Upravuje se také výjimka z požadovaného vzdělání u administrativních pracovníků, která by nově neměla být vázána jen na pobyt v zahraničí, takže zaměstnance nebude nutné po návratu do ČR propouštět.
Novým zákonem o zahraniční službě se zrušuje dosavadní vyhláška č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování. Nový zákon také novelizuje příslušná související ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.