Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o zahraniční službě

Zcela nový zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, který přesně stanoví pravomoci konzulárních úřadů, zlepšuje podmínky pro práci diplomatů a zjednoduší jejich střídání v ústředí i v zahraničí, nabyl účinnosti 1. července 2017. Nový zákon č. 150/2017 Sb. má přispět ke zvýšení profesionality zahraniční služby a zajistit vyšší sociální jistoty zaměstnanců zastupitelských úřadů. Ministerstvo zahraničních věcí na základě zmocnění uvedených v tomto zákoně vydalo čtyři vyhlášky, které byly 30. června 2017 publikovány ve Sbírce zákonů.

Nový zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, bude podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) velmi prospěšný pro efektivní fungování zahraniční služby. V zákoně je pevně zakotven rozsah konzulárních činností, které úřady poskytují českým občanům v zahraničí, lidé tak budou přesně vědět, na co mají nárok. Výrazně se zjednodušuje administrativa spojená se střídáním diplomatů v ústředí i v zahraničí. Ministerstvo zahraničí bude mít možnost pružněji reagovat na politický vývoj, tedy např. na situace, kdy je kvůli náhlému zavedení nebo zrušení víz do některé země nutné zrušit nebo naopak rychle vytvořit nová pracovní místa. Na místa velvyslanců bude nově možné vysílat i osoby, které nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí.
Diplomatům, ale i řadovým zaměstnancům zastupitelských úřadů, umožní zákon o zahraniční službě lepší sladění osobního a pracovního života. Umožní např. čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou na zastupitelském úřadu v zahraničí a zajistí pro diplomaty i jejich rodinné příslušníky zdravotní připojištění.
Upravuje se také výjimka z požadovaného vzdělání u administrativních pracovníků, která nově nebude vázána jen na pobyt v zahraničí, takže zaměstnance nebude nutné po návratu do ČR propouštět.
Novým zákonem č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, se zrušuje dosavadní vyhláška č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování. Nový zákon také novelizuje příslušná související ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Ministerstvo zahraničních věcí vydalo k novému zákonu tyto čtyři vyhlášky:
  • Vyhláška č. 186/2017 Sb., o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů;
  • Vyhláška č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti;
  • Vyhláška č. 188/2017 Sb., o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby;
  • Vyhláška č. 189/2017 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.