Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová pravidla pro národní parky

Dnes, 1. června 2017, nabyla účinnosti novela č. 123/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Novela č. 123/2017 Sb. obsahuje nová pravidla pro národní parky v Českém Švýcarsku, Krkonoších, Podyjí a na Šumavě. Novela se v Poslanecké sněmovně schvalovala třikrát, v poměrně dlouhém legislativním procesu poslanci postupně přehlasovali senátní pozměňovací návrhy a následně i prezidentské veto.

Novela č. 123/2017 Sb. upravuje fungování národních parků přímo v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že původní nařízení vlády, jimiž byly národní parky vyhlašovány, jsou zastaralá jak z pohledu ochrany přírody, tak i z hlediska mezinárodních předpisů. Díky novele č. 123/2017 Sb. se budou národní parky a jejich ochranná pásma vyhlašovat přímo zákonem. Touto novelou se do zákona vkládají čtyři nové paragrafy a čtyři nové přílohy, v nichž jsou vymezeny čtyři stávající národní parky - Národní park České Švýcarsko, Krkonošský národní park, Národní park Podyjí a Národní park Šumava. V přílohách jsou k jednotlivým parkům uvedeny předmět ochrany, slovní vymezení hranic, orientační grafické znázornění průběhu hranic a případně i vymezení ochranného pásma. V dalších paragrafech pak zákon vymezuje, co je na území národních parků zakázáno obecně a případně odlišně v jednotlivých parcích. Území národních parků se nově člení do čtyř zón - zóny přírodní (bezzásahové), zóny přírodě blízké, zóny soustředěné péče o přírodu a zóny kulturní krajiny (zastavěná území). V každé ze čtyř zón mohou být klidová území, kterými ale bude možné vést turistické trasy. Stanovené zóny nebude možné po řadu let měnit, národním parkům tak novela č. 123/2017 Sb. přináší zejména stabilitu, protože budou nejméně 15 let dopředu vědět o případných změnách. Vymezují se také turistické cesty, trasy a místa pro táboření nebo pro splouvání řek. Dále pak zákon nově obsahuje ustanovení o výkonu práva myslivosti a rybářství v národních parcích nebo o nakládání s lesy či zemědělskými pozemky v národních parcích. Stát nebude moci prodávat žádné své pozemky na území národních parků a na pozemky jiných majitelů získá předkupní právo. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je výsledná varianta novely č. 123/2017 Sb. ideálním kompromisem pro ochranu přírody a zároveň pro obce a využití území k jiným účelům, např. k šetrné turistice.
Odmítnutý senátní pozměňovací návrh mimo jiné rušil výše zmíněné patnáctileté moratorium na změnu jednotlivých zón a významně posiloval práva obcí. Senátoři také chtěli usnadnit lov všech druhů zvěře a nemalou část lesů v parcích převést do režimu trvalého hospodářského využívání. Senátní pozměňovacími návrh přišel do Poslanecké sněmovny osobně podpořit prezident Miloš Zeman, a poté, co poslanci senátní verzi odmítli, využil svého práva podle čl. 50 odst. 1 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a novelu poslancům vrátil. Poslanecká sněmovna ale 4. dubna 2017 prezidentské veto přehlasovala a nová pravidla pro národní parky v Českém Švýcarsku, Krkonoších, Podyjí a na Šumavě definitivně schválila. Novela č. 123/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nabyla účinnosti 1. června 2017, tedy prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, s výjimkou některých ustanovení, která nabudou účinnosti až 1. ledna 2018.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.