Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Otcovská dovolená

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela č. 148/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění. Novela č. 148/2017 Sb. zavádí týdenní otcovskou dovolenou a zvyšuje nemocenské pro dobrovolné záchranáře. Účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. února 2018.

Nejvýznamnější novinkou v novele č. 148/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je zavedení nové dávky, tzv. otcovské. Otcovská dovolená by podle novely měla trvat jeden týden a muži na ni budou muset nastoupit do šesti týdnů po porodu dítěte. Výše otcovské za kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, bude to tedy stejná částka, jakou dostávají ženy na mateřské dovolené. Dávku budou moci pobírat ti muži, kteří budou v matrice zapsaní jako otcové. Nárok na otcovskou bude mít také osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo věku 7 let. Nárok otci vznikne i v případě, kdy budou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.
Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském pojištění. Zaměstnaní otcové dostanou otcovskou v každém případě, protože jejich účast na nemocenském pojištění je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na otcovskou nárok jenom tehdy, pokud si budou platit nemocenské pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou.
Novela č. 148/2017 Sb. také zvyšuje dávku nemocenského pro všechny dobrovolné záchranáře. Vládní návrh zákona původně upravoval jen nemocenské pro dobrovolné hasiče. Sněmovna ale přijala pozměňovací návrh Jany Pastuchové (ANO), podle kterého budou dostávat všichni dobrovolní záchranáři, kteří onemocní nebo utrpí úraz při záchranných pracích, nemocenské ve výši 100 % denního vyměřovacího základu.
Novela mění kromě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, i další čtyři zákony, a to zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákon č. 262/2006 Sb., občanský zákoník. V zákoně o důchodovém pojištění mění novela kromě ustanovení týkajících se otcovské dovolené i podmínky pro poskytování sirotčího důchodu. Novela č. 148/2017 Sb. snižuje potřebnou dobu důchodového pojištění u zemřelého rodiče, a tím umožní pobírat sirotčí důchod více dětem.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.