Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výjimka pro referenty bez maturity

Zítra, tedy 17. května 2017, vyjde ve Sbírce zákonů pod č. 144/2017 Sb. novela, kterou se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Novela č. 144/2017 Sb. obsahuje výjimku pro zkušené referenty státních úřadů, kteří nebudou muset mít maturitu. Ostatní úředníci dostanou šanci doplnit si vzdělání do pěti let. Prodlužuje se také výjimka pro posudkové lékaře nad 70 let věku. Novela nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 1. června 2017.

Podle stávajícího znění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, by všem referentům bez maturity měl k 30. 6. 2017 zaniknout pracovní poměr, a to by mohlo ohrozit personální situaci zejména na Správě sociálního zabezpečení. Senátor Oberfalzer (ODS) proto připravil stručnou novelu, která ve svém původním senátním znění obsahovala jediný bod, a to možnost prominout vzdělání u všech kategorií státních zaměstnanců, tedy i u referenta a odborného referenta. Při projednání v Poslanecké sněmovně se novela pozměnila a rozšířila na konečných 92 bodů a Senát následně tuto verzi podpořil. Zejména díky pozměňovacímu návrhu ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny bude nakonec novelou č. 144/2017 Sb. do zákona vložena výjimka pro pracovníky starší 50 let s nejméně dvacetiletou praxí, tito zkušení úředníci nebudou muset mít maturitu. Státní správa tak nepřijde o stovky zkušených pracovníků, kteří by navíc byli nuceni zaměstnání opustit jen několik let před důchodem. Ostatní referenti bez maturity dostanou šanci doplnit si vzdělání v příštích pěti letech.
Novela č. 144/2017 Sb. řeší také nedostatek posudkových lékařů tím, že až do konce příštího roku prodlužuje období, ve kterém nemusí tito lékaři skončit s dosažením věku 70 let. Novela zákona o státní službě dále reaguje na současný demotivující stav, kdy žadatel o přijetí do služebního poměru, který má sice delší praxi, ale v oboru mimo státní službu, pobírá až do složení úřednické zkoušky jen nejnižší platový tarif. Nově by v těchto případech byla dosavadní praxe uchazečů v platovém tarifu zohledněna. Další přijaté pozměňovací návrhy např. umožní nahradit při velkém počtu uchazečů ústní pohovor písemnou zkouškou nebo opatřit služební průkazy státních zaměstnanců čipem kvůli usnadnění vstupu do státních budov. Upravuje se i předkládání dokladu o zdravotní způsobilosti při výběrových řízeních, nově by ho měli žadatelé předkládat až při přijetí do služebního poměru, nikoliv už při výběrovém řízení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.