Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Blokování nelegálního hazardu není cenzura

Ústavní soud minulý týden veřejně vyhlásil své rozhodnutí týkající se návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení zákona o hazardních hrách, díky kterým může Ministerstvo financí nařídit poskytovatelům internetu na území ČR blokovat webové stránky s nepovoleným hazardem. Senátoři tento institut považovali za ústavně nepřípustnou cenzuru a navrhovali všechna příslušná ustanovení zrušit pro rozpor s ústavním pořádkem. Ústavní soud ale jejich žádosti nevyhověl, protože dospěl k názoru, že blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní.

Skupina 21 senátorů Senátu Parlamentu České republiky podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 82, § 84 a § 123 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Zákon o hazardních hrách nabyl účinnosti 1. ledna 2017 a psali jsme o něm v tomto samostatném článku. Výše uvedená ustanovení zákona č. 186/2016 Sb. ukládají poskytovatelům připojení k internetu na území ČR zajistit blokaci webových stránek uvedených na seznamu nepovolených internetových her. Tento seznam, tzv. blacklist, vede Ministerstvo financí, které také rozhoduje o zápisu či výmazu konkrétních internetových stránek, na nichž jsou provozovány nepovolené nebo neohlášené hazardní hry (seznam najdete zde: http://www.mfcr.cz/blacklist). Poskytovatelé připojení pak jsou povinni stránky zablokovat do 15 dnů od jejich zveřejnění v seznamu. Pokud provozovatel v této lhůtě nezamezí přístupu ke stránkám ze seznamu, hrozí mu pokuta až do výše 1 milion korun.
Senátoři celý institut blokace vnímali jako ústavně nepřípustnou cenzuru prováděnou svévolně orgánem výkonné moci a současně jako nepřípustný zásah do svobody projevu, práva na informace a také do práva podnikat. Ústavní soud ale dospěl k závěru, že napadená ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, nejsou v rozporu s ústavním pořádkem. Soudci uvedli, že provozování hazardních her na internetu je obecně podstatně hůře kontrolovatelné, a tím nebezpečnější např. pro děti nebo patologické hráče. Poukázali také na to, že toto patrně jediné účinné řešení, tedy zablokování přístupu k internetovým stránkám prostřednictvím poskytovatelů připojení, není dokonalé, ale je poměrně běžné i v ostatních zemích Evropské unie. Rozhodně pak nelze blokaci ilegálních hazardních her považovat za omezení svobody projevu a práva na informace, neboť se jedná o nezákonnou činnost ohrožující zájmy společnosti, která navíc často bývá provázána s jinými kriminálními aktivitami. Podle soudců nelze také hovořit o cenzuře internetu, protože se nejedná o systematickou kontrolu sdělování informací, ale o technické opatření, které má zamezit ilegální činnosti. Zápis na tzv. blacklist je navíc prováděn formou správního řízení, jehož výsledek je možné nechat standardně soudně přezkoumat.
Plénum Ústavního soudu k rozhodnutí, že blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní, dospělo jednomyslně. Plný text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Související článek:
Nový zákon o hazardních hrách

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.