Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Senát minulý týden beze změn schválil novelu zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, tzv. zákona o pohonných hmotách. Novela mimo jiné upravuje povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic pro elektromobily. Novela bude nyní odeslána k podpisu prezidentovi, účinnosti má s výjimkou některých ustanovení nabýt patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Schválená novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, reaguje na novou evropskou legislativu, zejména pak na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Zcela nově tak bude v zákoně upraven pojem elektřiny v silniční dopravě, včetně různých druhů dobíjecích stanic. Veřejné dobíjecí stanice budou podléhat evidenci, kterou povede Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní se evidují jen klasické čerpací stanice a stanice na plyn. Za běžné dobíjecí stanice budou považovány ty, jejichž výkon je maximálně 22 kilowattů, stanice s vyšším výkonem, tedy nad 22 kW, budou označeny jako vysoce výkonné. Evidence se nebude týkat dobíjecích stanic pro jednostopá vozidla s výkonem do 3,7 kW. Na návrh hospodářského výboru Poslanecké sněmovny byly také z působnosti zákona vyňaty domácí dobíjecí stanice nebo např. stanice vybudované bytovými družstvy nebo společenstvími vlastníků určené pro obyvatele domu. Dobíjení budou muset veřejné dobíjecí stanice poskytnout všem bez ohledu na značku elektromobilu, porušení tohoto pravidla bude správním deliktem.
Změny čekají i na provozovatele klasických čerpacích stanic, ti budou muset nově hlásit, jaké druhy pohonných hmot prodávají. Stlačený zemní plyn budou smět provozovatelé čerpacích stanic nakupovat jen od obchodníků s licencí na obchod s plynem podle energetického zákona. Na stojanech pak bude muset být uvedeno porovnání ceny alternativního paliva s cenou benzínu nebo nafty. Vznik nových čerpacích stanic budou povolovat stavební úřady v rámci standardních postupů podle stavebního zákona.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.