Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Včera, tj. 6. června 2017, nabyla účinnosti novela č. 152/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, tzv. zákon o pohonných hmotách. Novela č. 152/2017 Sb. mimo jiné upravuje povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic pro elektromobily, některá ustanovení se ale týkají i provozovatelů klasických čerpacích stanic pohonných hmot.

Novela č. 152/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, reaguje na novou evropskou legislativu, zejména pak na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Zcela nově tak je v zákoně upraven pojem elektřiny v silniční dopravě, včetně různých druhů dobíjecích stanic. Veřejné dobíjecí stanice budou podléhat evidenci, kterou povede Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud se evidovaly jen klasické čerpací stanice a stanice na plyn. Za běžné dobíjecí stanice budou považovány ty, jejichž výkon je maximálně 22 kilowattů, stanice s vyšším výkonem, tedy nad 22 kW, budou označeny jako vysoce výkonné. Evidence se nebude týkat dobíjecích stanic pro jednostopá vozidla s výkonem do 3,7 kW. Na návrh hospodářského výboru Poslanecké sněmovny byly také z působnosti zákona vyňaty domácí dobíjecí stanice nebo např. stanice vybudované bytovými družstvy nebo společenstvími vlastníků určené pro obyvatele domu. Dobíjení musí veřejné dobíjecí stanice nově poskytnout všem bez ohledu na značku elektromobilu, porušení tohoto pravidla bude správním deliktem.
Změny čekají i na provozovatele klasických čerpacích stanic, ti budou muset nově hlásit, jaké druhy pohonných hmot prodávají. Stlačený zemní plyn budou smět provozovatelé čerpacích stanic nakupovat už jen od obchodníků s licencí na obchod s plynem podle energetického zákona. Na stojanech pak nově musí být uvedeno porovnání ceny alternativního paliva s cenou benzínu nebo nafty. Vznik nových čerpacích stanic budou povolovat stavební úřady v rámci standardních postupů podle stavebního zákona.
Novela č. 152/2017 Sb. nabyla účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 6. června 2017, a to s výjimkou některých ustanovení, která nabudou účinnosti k 18. listopadu 2017 nebo až k 1. lednu 2018.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.