Alfa9 zprávy
Změny zákonů

Senátoři vrátili Sněmovně novelu zákona o registru smluv

Senát včera neschválil sněmovní verzi novely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákona o registru smluv. Senátoři novelu s pozměňujícím návrhem vrátili poslancům. Novela původně měla řešit jen vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona, poslanci ale nakonec odhlasovali poměrně rozsáhlou výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru. Senát nesouhlasil právě s rozšířením původního záměru novely.

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákon o registru smluv, nabyl účinnosti 1. července 2016. Zákon zavedl povinnost zveřejňovat smlouvy o objemu nad 50 tisíc korun bez DPH pro všechny státní úřady, kraje a větší obce a také pro firmy, v nichž má stát, kraj nebo obec většinový podíl. Výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy dostaly obce 1. a 2. stupně (obce bez úřadu s rozšířenou působností) a společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž akcie se obchodují na burze (např. ČEZ). Zákon se také výslovně netýká Poslanecké sněmovny, Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Kanceláře veřejného ochránce práv. Zákon o registru smluv také neřeší smlouvy zdravotních pojišťoven, jejichž zveřejňování upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění tzv. transparenční novely č. 200/2015 Sb. Smlouvy musí být podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejněny v elektronické podobě ve veřejně přístupném centrálním registru, který spravuje Ministerstvo vnitra. Od 1. července 2017 pak začne platit pravidlo, že smlouva nezveřejněná v registru pozbude platnosti.
Již v době, kdy zákon o registru smluv nabyl účinnosti, byl v Poslanecké sněmovně připraven návrh jeho novely, který měl jediný cíl, a to vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona. Důvodem byla skutečnost, že Budějovický Budvar jako podnikatelský subjekt pohybující se ve vysoce konkurenčním prostředí by povinným zveřejňováním smluv odkryl svou obchodní strategii. To by ohrozilo jeho konkurenceschopnost a mohlo by dojít ke zhoršení postavení pivovaru na trhu a k poškození hodnoty celého podniku.

Sněmovní verze novely
V průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně pak byl díky pozměňovacím návrhům výčet výjimek značně rozšířen. Podle sněmovní verze novely, o níž kritici mluvili jako o "vykostění" zákona, se povinnosti zveřejnění mělo vyhnout asi 70 procent smluv, které by podle stávajícího znění zákona č. 340/2015 Sb. měly být zveřejněny. Poslanci schválili takové znění novely, podle kterého by do registru nemusely vkládat smlouvy vedle národního podniku Budějovický Budvar ani státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu.

Senátní návrh
Senátní pozměňovací návrh se vrací k původnímu záměru novely a výjimku chce zachovat pouze pro národní podnik Budějovický Budvar. Menší výjimku mají i podle senátního návrhu dostat také zdravotnická zařízení při nákupech léčiv a zdravotnických prostředků a úlev z povinností se mají dočkat i Česká televize a Český rozhlas, které budou pod zákon spadat, ale nebudou muset vkládat do registru smlouvy, které se týkají výroby a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv, a dohody o nákupu práv převzatých pořadů.
Novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude muset znovu projednat Poslanecká sněmovna a pro případné přehlasování Senátu a zachování své původní rozšířené verze bude muset najít nejméně 101 hlas. Ke schválení pozměňovacího návrhu Senátu a konečnému přijetí novely v senátním znění stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Třetí variantou je, že Poslanecká sněmovna neschválí potřebným počtem hlasů ani jednu verzi a novela tzv. spadne pod stůl, nebude vyhlášena a její legislativní cesta tím skončí.

Autor:

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.