Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová úprava elektronických cigaret

Zcela nový protikuřácký zákon, o němž jsme nedávno psali v tomto samostatném článku, není ke kuřákům elektronických cigaret tak přísný, jako v případě klasických cigaret. I elektronické cigarety se ale dočkají určité regulace. Minulý týden vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. A právě tato vyhláška, která nabude účinnosti 1. března 2017, upravuje v souladu s novou evropskou legislativou požadavky na elektronické cigarety.

Vyhláška č. 37/2017 Sb. zapracovává novou evropskou legislativu, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, prováděcí rozhodnutí Komise 2015/2183/EU, kterým se stanoví společný formát pro oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní, a prováděcí rozhodnutí Komise 2016/586/EU, o technických normách pro plnící mechanismus elektronických cigaret. Vyhláška č. 37/2017 Sb. byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 14. února 2017 a účinnosti nabude patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy 1. března 2017.
Nová vyhláška upravuje požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, označování elektronických cigaret, náplní a bylinných výrobků určených ke kouření, oznamovací povinnosti výrobců a dovozců a údaje potřebné pro registraci přeshraničního prodeje na dálku. V České republice jde o první přímou regulaci elektronických cigaret, které se na českém trhu objevily asi před deseti lety a v posledních letech jejich obliba vzrostla. Podle údajů od výrobců používají v ČR elektronické cigarety 3-4 % ze dvou milionů kuřáků.
Podle nové vyhlášky č. 37/2017 Sb. nebude smět u jednorázových i opakovaně plnitelných elektronických cigaret objem nádržek nebo zásobníku na náplně obsahující nikotin překročit 2 ml. Tekuté náplně do elektronických cigaret obsahující nikotin se budou smět prodávat pouze v nádobách nepřekračujících objem 10 ml. Tyto náplně nesmí kromě nikotinu obsahovat žádné látky představující riziko pro lidské zdraví a mohou obsahovat nejvýše 20 mg nikotinu/ml. Na každém balení elektronických cigaret a náhradních náplní bude muset být uvedeno zdravotní varování „Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou“. Žádný text na výrobcích nesmí vyvolávat dojem, že kouření elektronických cigaret je méně škodlivé než jiné výrobky, nebo že má jakýkoliv přínos pro zdraví nebo životní styl. Elektronické cigarety, náhradní náplně i samostatné příslušenství musí být zabezpečeny proti manipulaci ze strany dětí, proti rozlomení a úniku tekutiny.
Výrobci a distributoři pak budou muset šest měsíců předem hlásit ministerstvu zdravotnictví uvedení jakékoliv novinky na trh, a to jak u elektronických cigaret a jejich příslušenství, tak u tekutých náplní. Veškeré informační povinnosti u výrobků uvedených na trh před 1. březnem 2017 musí být splněny nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 37/2017 Sb., tedy do konce května 2017.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.