Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Maturita z matematiky bude povinná i na většině odborných škol

Vláda dnes na svém pravidelném jednání schválila návrh ministryně školství, kterým se upravuje seznam oborů poskytujících střední vzdělání, u nichž bude povinná maturita z matematiky. Vláda seznam rozšířila na většinu oborů, povinná maturita z matematiky se tak nebude týkat jen uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů. Ve všech ostatních oborech středního vzdělání budou studenti povinně maturovat z matematiky od školního roku 2021/2022. O rok dříve pak povinnost dolehne na studenty gymnázií a lyceí (psali jsme zde).

O povinné maturitě z matematiky pro gymnázia a lycea od roku 2020/2021 rozhodla vláda už na konci roku 2016. Zároveň bylo řečeno, že v únoru 2017 vláda rozhodne o další fázi zavádění povinné maturity z matematiky. Dnes tedy vláda svůj slib splnila a rozhodla, že od školního roku 2021/2022 bude matematika povinným zkušebním předmětem společné části maturitních zkoušek i ve všech ostatních oborech středního vzdělání, s výjimkou zdravotnických oborů, oborů sociální péče a uměleckých oborů. Novelizace nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů.
Ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) se nepodařilo prosadit výjimku pro zemědělské školy. Ani ředitelům gymnázií se nepodařilo prosadit jednotný start povinných maturit z matematiky, obory tak budou k povinné maturitě přistupovat ve dvou fázích s ročním odstupem. Na gymnáziích a lyceích se bude podle nařízení vlády č. 445/2016 Sb. poprvé povinně maturovat z matematiky ve školním roce 2020/2021 (seznam konkrétních oborů gymnázií a lyceí najdete v našem předchozím článku zde). Pro ostatní obory, kromě zdravotnických, sociálních a uměleckých, bude maturita z matematiky povinná od školního roku 2021/2022.

Seznam oborů, u nichž bude od školního roku 2021/2022 povinná maturita z matematiky:
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie dosaženého vzdělání M:
 1. 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
 2. 16-02-M/01 Průmyslová ekologie
 3. 18-20-M/01 Informační technologie
 4. 21-42-M/01 Geotechnika
 5. 21-43-M/01 Hutnictví
 6. 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie
 7. 23-41-M/01 Strojírenství
 8. 23-45-M/01 Dopravní prostředky
 9. 26-41-M/01 Elektrotechnika
 10. 26-45-M/01 Telekomunikace
 11. 28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru
 12. 28-44-M/01 Aplikovaná chemie
 13. 28-46-M/01 Technologie silikátů
 14. 29-41-M/01 Technologie potravin
 15. 29-42-M/01 Analýza potravin
 16. 31-41-M/01 Textilnictví
 17. 31-43-M/01 Oděvnictví
 18. 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže
 19. 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
 20. 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů
 21. 34-41-M/01 Polygrafie
 22. 34-42-M/01 Obalová technika
 23. 36-43-M/01 Stavební materiály
 24. 36-45-M/01 Technická zařízení budov
 25. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
 26. 36-47-M/01 Stavebnictví
 27. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 28. 37-42-M/01 Logistické a finanční služby
 29. 39-08-M/01 Požární ochrana
 30. 41-04-M/01 Rostlinolékařství
 31. 41-41-M/01 Agropodnikání
 32. 41-42-M/01 Vinohradnictví
 33. 41-43-M/01 Rybářství
 34. 41-43-M/02 Chovatelství
 35. 41-44-M/01 Zahradnictví
 36. 41-45-M/01 Mechanizace a služby
 37. 41-46-M/01 Lesnictví
 38. 43-41-M/01 Veterinářství
 39. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 40. 63-41-M/02 Obchodní akademie
 41. 65-42-M/01 Hotelnictví
 42. 65-42-M/02 Cestovní ruch
 43. 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti
 44. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
 45. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 46. 69-42-M/01 Oční optik
 47. 72-41-M/01 Informační služby
 48. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 49. 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie dosaženého vzdělání L0:
 1. 21-43-L/01 Hutník operátor
 2. 21-44-L/01 Technik modelových zařízení
 3. 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
 4. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
 5. 23-45-L/02 Letecký mechanik
 6. 23-62-L/01 Optik
 7. 23-69-L/01 Technik-puškař
 8. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 9. 28-42-L/01 Chemik-operátor
 10. 31-43-L/01 Oděvní technik
 11. 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
 12. 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
 13. 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
 14. 34-56-L/01 Fotograf
 15. 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin
 16. 39-41-L/01 Autotronik
 17. 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 18. 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat
 19. 65-41-L/01 Gastronomie
 20. 66-41-L/01 Obchodník
 21. 69-41-L/01 Kosmetické služby
 22. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie dosaženého vzdělání L5:
 1. 21-43-L/51 Hutník operátor
 2. 21-44-L/51 Technik modelových zařízení
 3. 23-43-L/51 Provozní technika
 4. 23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení
 5. 23-45-L/51 Mechanik seřizovač
 6. 23-62-L/51 Optik
 7. 23-69-L/51 Technik-puškař
 8. 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik
 9. 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
 10. 26-45-L/51 Telekomunikace
 11. 28-42-L/51 Chemik operátor
 12. 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl
 13. 29-41-L/51 Technologie potravin
 14. 31-41-L/51 Textilnictví
 15. 31-43-L/51 Oděvnictví
 16. 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
 17. 34-41-L/51 Polygrafický průmysl
 18. 34-56-L/51 Fotograf
 19. 36-44-L/51 Stavební provoz
 20. 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav
 21. 37-42-L/51 Logistické a finanční služby
 22. 39-41-L/51 Autotronik
 23. 41-43-L/51 Rybářství
 24. 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní
 25. 41-44-L/51 Zahradnictví
 26. 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
 27. 64-41-L/51 Podnikání
 28. 65-41-L/51 Gastronomie
 29. 66-41-L/51 Obchodník
 30. 66-42-L/51 Propagace
 31. 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
 32. 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční
 33. 69-41-L/52 Vlasová kosmetika

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.