Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Snížení nezabavitelných částek

Od 1. ledna 2017 došlo ke snížení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se snížená nezabavitelná částka odráží ve mzdách za měsíc leden, které jsou zaměstnancům vypláceny právě nyní v únoru 2017. Letos díky snížení tzv. normativních nákladů na bydlení dochází také ke snížení nezabavitelných částek, čímž se mohou mírně zvýšit srážky z mezd.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, a to tak, aby zaměstnanci vždy zůstala tzv. základní nezabavitelná, někdy též nazývaná jako nepostižitelná, částka. Nezabavitelná částka se podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jak velké obci dlužník skutečně žije. Pro rok 2017 zůstává životní minimum jednotlivce 3410 Kč a výše uvedené normativní náklady na bydlení se snížily na  5822 Kč (psali jsme zde). Nezabavitelná částka pro rok 2017 tedy činí 2/3 ze součtu částek 3410 a 5822, což je po zaokrouhlení 6155 Kč.
K takto stanovené nezabavitelné částce se ještě přičítá její 1/4 na každou vyživovanou osobu, tedy 1538,67 Kč. Celkovou nezabavitelnou částku pak stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného (6155 Kč) a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby (1538,67 Kč na osobu). Částka, nad kterou se vždy srazí veškerý zbytek mzdy, je pro rok 2017 stanovena na 9232 Kč, jde o součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Srážkami ze mzdy musí být podle § 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vždy nejprve uspokojeny tzv. přednostní pohledávky, mezi něž patří zejména nezaplacené výživné, náhrady újmy poškozeným nebo dluh vůči státu. Srážky lze uplatnit i z dávek nemocenského pojištění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.