Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela autorského zákona

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, tzv. autorského zákona. Díky novele budou autorské poplatky v budoucnu růst maximálně o míru inflace, s vyšším zdražením by muselo souhlasit Ministerstvo kultury nebo dokonce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Novela nyní bude předložena k podpisu prezidentu republiky, účinnosti nabude patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Poměrně rozsáhlá novela zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, mimo jiné reaguje na oznámení některých kolektivních správců o razantním zvýšení autorských poplatků v roce 2017. Při projednávání novely ve Sněmovně proto poslanci omezili možnost zvýšení poplatků kolektivními správci maximálně do výše inflace. Pokud by správci chtěli poplatky zvýšit nad míru odpovídající inflaci, budou muset požádat o souhlas Ministerstvo kultury. Ministerstvo by souhlas nemělo udělit, pokud žádost nebude vycházet z objektivních a nediskriminačních kritérií. Dalším omezením je nutný souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vždy, pokud by ministerstvem schválený růst poplatků překročil trojnásobek průměrné inflace za předcházející tři roky. I přes tato opatření se může stát, že uživatel s případným zvýšením poplatků nebude souhlasit a se správcem se nedohodne na cenách, takové spory pak bude muset řešit soud.
Do novely autorského zákona se nakonec nedostaly kontroverzní návrhy na čtyřnásobné navýšení autorských poplatků za půjčování knih nebo zavedení paušálů za používání kopírovacích strojů ve veřejných rozmnožovnách, tedy např. i ve školách. Poplatek za půjčenou knihu tak zůstane 50 haléřů.
Novela také zjednodušuje licencování a ohlašování živých produkcí. Produkce obsahující jen tradiční lidové skladby bez známých autorů by se nově neměly kolektivním správcům autorských práv ohlašovat vůbec.

Přehled kolektivních správců autorských poplatků v ČR
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
Dilia - divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
Intergram - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z. s.
OOA-S - Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z. s.
GESTOR - ochranný svaz autorský z. s. - kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého
OAZA - Ochranná společnost zvukařů-autorů, z. s.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.