Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Senát minulý týden beze změny schválil novelu, kterou se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a některé další zákony. Novela zavádí pravidla pro informační systémy ve veřejné správě a má zefektivnit jejich vytváření a užívání. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podle novely se nejrozšířenější provozní informační systémy podřídí režimu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Nově budou zákonu podléhat informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů, pro odměňování, elektronické systémy spisové služby, informační systémy pro vedení účetnictví nebo systémy elektronické pošty. Důvodem je úspora peněz při pořizování těchto systémů a odstranění případných duplicit. I nadále ale zůstanou z režimu zákona č. 365/2000 Sb. vyloučeny provozní informační systémy obcí a krajů. Zákon se také z bezpečnostních důvodů nebude vztahovat na informační systémy Národního bezpečnostního úřadu nebo zpravodajských služeb.
Díky novele by se již nemělo stát, že se úřad při neshodách s provozovatelem systému nedostane ke svým údajům. Provozovatelům bude nově hrozit až milionová pokuta, pokud správcům na vyžádání nepředají údaje a data ze systému, a to i po ukončení jeho provozu.
Novela mimo jiné také převádí správu centrálního registru administrativních budov z Ministerstva financí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Národní bezpečnostní úřad bude novelou zmocněn k vydání vyhlášky, kterou se stanoví způsob provedení likvidace nadbytečných kopií dat a provozních údajů. Ministerstvo vnitra připraví informační koncepci, která na pět let stanoví cíle státu v informačních systémech veřejné správy a obecné principy jejich pořizování nebo provozování. Konečné slovo při sporech týkajících se těchto systémů bude mít nově vláda.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.