Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Omezení zpětného vývozu léků

Dalším předpisem, který Poslanecká sněmovna schválila poslední lednový den, je novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Sněmovna novelu schvalovala již podruhé, protože Senát ji vrátil s pozměňovacím návrhem, který ale poslanci odmítli. Novela dá Ministerstvu zdravotnictví pravomoc zakázat zpětný vývoz vybraných léků tak, aby v ČR nehrozil jejich nedostatek. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi, účinnosti má nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou některých ustanovení, která nabudou účinnosti později.

Novela je poměrně rozsáhlá a kromě zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, mění také zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Ministerstvo zdravotnictví bude mít díky novele možnost zakázat zpětný vývoz léků, u nichž by mohl v Česku hrozit nedostatek. Seznam těchto léků bude vytvářen odborníky na základě zpráv z lékáren a následně zveřejňován ve věstníku ministerstva. Česká republika dlouhodobě patří s cenami léků mezi nejlevnější státy EU. Do zahraničí distributoři vyvážejí zejména léky na rakovinu nebo na onemocnění srdce a cév. Dosud bylo možné vývoz omezit až ve chvíli, kdy skutečně nastal výpadek konkrétního léku. Nově budou muset distributoři, kteří budou mít zájem vyvézt lék uvedený na seznamu, tento záměr ohlásit ministerstvu. Ministerstvo pak bude mít možnost vydat do 15 pracovních dnů rozhodnutí o zákazu nebo omezení vývozu. Sankce za nedovolený vývoz, tedy za neoznámený nebo zakázaný vývoz, jsou vysoké a pro mnohé distributory až likvidační. Půjde o zákaz činnosti až na dva roky, horní hranice finančního postihu je 20 milionů korun.
Další úpravou, kterou novela obsahuje, je nová povinnost distributorů dodat požadované léky lékárně do dvou pracovních dnů. To má zamezit údajné praxi, kdy velcí distributoři preferují velké řetězce lékáren a do menších lékáren nedodávají.
Novela také snižuje maximální ceny generik, tedy levnějších variant originálních léků. Nově budou generika o 40 % levnější než původní originální lék, dosud se cena snižovala o 32 %. Toto opatření má zajistit lepší dostupnost generik zejména pro biologickou léčbu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.