Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Senát minulý týden schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která mimo jiné zvyšuje příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením ze současných 8800 korun na 9500 korun. Díky přechodnému ustanovení by se příspěvek měl zvýšit se zpětnou platností od začátku roku 2017. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi. S výjimkou několika ustanovení předpis nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Hlavním cílem novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, bylo zabránit zneužívání institutu dočasného vysílání pracovníků za hranice a nároku zaměstnance na minimální mzdu platnou v zemi, kde plní pracovní úkoly. Některé firmy si totiž snižují náklady tím, že své pracovníky vysílají do zahraničí jen fiktivně a v zemích, kde jsou nižší náklady na sociální výdaje zaměstnanců a jejich mzdy, zakládají tzv. schránkové firmy. Díky novele by mělo být možné lépe identifikovat skutečného zaměstnavatele pracovníků vysílaných do zahraničí a Inspekce práce dostane větší pravomoci pro kontroly a přeshraniční komunikaci o vysílaných zaměstnancích. Novelou se tak do zákona o zaměstnanosti dostanou opatření z nové platné evropské legislativy.
Pro všechny, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech více než polovinu lidí se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků, je důležitá zpráva o zvýšení státního příspěvku. Zvýšení této dotace kompenzuje růst minimální mzdy, ke kterému došlo od 1. 1. 2017. Minimální mzda byla zvýšena na rovných 11 tisíc korun nařízením vlády č. 336/2016 Sb. Zároveň byla zrušena zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod. Od 1. 1. 2017 tak platí jen jedna sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance (psali jsme zde). Zaměstnavatelům zdravotně postižených lidí tak od začátku roku stouply náklady a hrozilo, že chráněné dílny by musely své pracovníky propustit. Příslušné přechodné ustanovení schválené novely má zajistit, aby zvýšení příspěvku zaměstnavatelům zdravotně postižených bylo zpětně platné také od 1. 1. 2017. Maximální výše příspěvku se zvyšuje o 700 korun ze současných 8800 korun na 9500 korun měsíčně. Zaměstnavatelé také mohou obdržet dotaci až 2700 korun měsíčně na další náklady související se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením. Pokud někdo zaměstnává osoby, které jsou v kategorii zdravotně znevýhodněných, pak mohou státní příspěvky činit 5000 korun na plat a 1000 korun na další související náklady.
Novela kromě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, mění také zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.