Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny ve vzdělávání lékařů

Dnes byla prezidentovi k podpisu doručena novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Novelu toto úterý 31. ledna 2017 schválila Poslanecká sněmovna, která musela přehlasovat senátní veto. Novelou mimo jiné zanikne samostatný základní specializační obor praktického lékařství pro děti a dorost, novela přinese také změny v dalším vzdělávání lékařů po promoci na lékařské fakultě. Účinnosti novela nabude prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Poměrně rozsáhlou vládní novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, schválila Poslanecká sněmovna už počátkem listopadu 2016. Senátoři ji ale v prosinci zamítli, přičemž kritizovali zejména úpravy, které se do novely dostaly až při jejím projednávání ve Sněmovně. Poslanci ale na znění novely setrvali a poslední lednový den tohoto roku senátní veto přehlasovali.
Novelou se snižuje počet základních specializačních oborů ze současných 46 na 43, původní návrh přitom předpokládal snížení počtu oborů o více než čtvrtinu. Novelou tak např. zanikne samostatný základní specializační obor praktického lékařství pro děti a dorost, nově bude tento obor spojen s pediatrií.
Naopak vzroste počet základních kmenů, které jsou součástí specializačního vzdělávání lékařů, a to ze 17 na 19. Délka vzdělávání v základním kmeni se prodlouží z 24 měsíců na 30 měsíců, po absolvování základního kmene ale bude možné zařadit lékaře souběžně na studium dvou příbuzných specializačních oborů z jednoho základního kmene.
Úplný seznam specializačních oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů obsahuje nová příloha, která se novelou doplňuje do zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Druhá příloha pak obsahuje výčet nástavbových oborů specializačního vzdělávání farmaceutů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.