Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Začíná fungovat veřejná služba

Dnešním dnem, tedy 1. února 2017, nabývá účinnosti novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novela, jejíž původní návrh vzešel ze Senátu, finančně zvýhodní uchazeče o zaměstnání, kteří budou ochotni odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně. Veřejná služba podle novely č. 367/2016 Sb. není povinná, pouze nabízí možnost, jak si zvýšit sociální dávky.

Novela č. 367/2016 Sb. se týká lidí, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než půl roku a přitom nevykonávají veřejnou službu ani žádné krátkodobé zaměstnání. Tito lidé nyní podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, pobírají částku jen na úrovni existenčního minima. Novelizované znění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, jim ale od dnešního dne umožní zvýšení této částky, pokud budou aktivní. Když uchazeč o zaměstnání odpracuje alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně, dostane navíc 40 % rozdílu mezi životním a existenčním minimem. Obě tyto částky jsou definované zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a pro rok 2017 činí pro jednotlivce existenční minimum 2200 korun a životní minimum 3410 korun měsíčně.
Systém veřejných prací fungoval v ČR už v roce 2012, ale tehdy ho Ústavní soud přirovnal k nucené práci a zrušil ho. V tomto předchozím systému v roce 2012 totiž platilo, že pokud nezaměstnaný veřejnou službu odmítl, přišel tím o dávky. Nyní za nesplnění veřejné služby žádné sankce hrozit nebudou. Pokud bude mít uchazeč o zaměstnání při výkonu veřejné služby výdaje na dopravu, bude mu kompenzováno až 300 korun měsíčně. Krajské úřady práce pak budou obcím poskytovat až 1000 korun jako příspěvek na pracovní prostředky pro osoby, které budou vykonávat veřejnou službu. Při přidělování veřejné služby by úřady měly brát ohled na dosažené vzdělání a profesní praxi uchazeče.
Novela č. 367/2016 Sb. také upravuje odůvodněné náklady na bydlení pro účely příspěvku na živobytí, do nichž se nově mají započítávat prokazatelně vynakládané výdaje, avšak maximálně do výše 75 % normativních nákladů na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.