Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu za rok 2016

Uživatelé bytů brzy začnou dostávat vyúčtování nákladů za teplo podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2016. Přesto, že vyhláška č. 269/2015 Sb. platí již více než rok, většina lidí se s ní poprvé setká právě až letos při vyúčtování nákladů za teplo za období roku 2016. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes 31. 1. 2017 zveřejnilo tiskovou zprávu, v níž vyhlášku připomíná, vysvětluje některé konkrétní pojmy a odpovídá na nejčastější dotazy k rozúčtování tepla.

Náklady na teplo a teplou vodu řeší příslušná ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Ke změnám v oblasti rozúčtování nákladů na teplo došlo novelou č. 104/2015 Sb., která nabyla účinnosti od 1. ledna 2016. Novela zmocnila Ministerstvo pro místní rozvoj k vydání prováděcí vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která také nabyla účinnosti 1. ledna 2016. Novou vyhláškou tak byla od začátku roku 2016 plně nahrazena původní vyhláška č. 372/2001 Sb.
Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, je strukturou podobná zrušené vyhlášce č. 372/2001 Sb. U rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody nedošlo k zásadním změnám. Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody stále činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.
U nákladů na vytápění základní složka nově činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Ještě v loňských vyúčtováních (za období roku 2015) tvořilo základní složku 40 % až 50 % nákladů. Upraveny byly také limitní hodnoty nákladů na vytápění vztažené na 1 m2. Pokud rozdíl v nákladech na 1 m2 je o více než 20 % nižší nebo o více než 100 % vyšší oproti průměru, musí poskytovatel provést úpravu výpočtové metody podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb.
Stejně jako předchozí vyhláška obsahuje i vyhláška č. 269/2015 Sb. v příloze tabulku s koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy podle druhu vytápěných místností nebo nebytových prostorů.
Tiskovou zprávu Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 31. 1. 2017 nazvanou "MMR o novém rozúčtování nákladů na teplo v domě: Účty za teplo budou spravedlivější" najdete na webových stránkách ministerstva. Zpráva mimo jiné srozumitelně vysvětluje rozdíl mezi tzv. základní a spotřební složkou a odpovídá na dotazy ohledně měřidel tepla.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.