Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Na začátku tohoto týdne vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. U nového zákona č. 23/2017 Sb. musela Poslanecká sněmovna přehlasovat veto Senátu. Senátoři zákon označili za neústavní ve vztahu k obcím a deklarovali, že pokud poslanci jejich zamítnutí přehlasují, obrátí se na Ústavní soud. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který zavádí nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů, měl podle návrhu nabýt účinnosti 1. ledna 2017, vzhledem k delšímu legislativnímu procesu byl ale ve Sbírce zákonů nakonec vyhlášen až 6. února 2017.

Podle původního záměru měl být schválen ústavní zákon proti nadměrnému zadlužování, tzv. finanční ústava, k tomu by však bylo zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců a následně také třípětinové většiny přítomných senátorů. Potřebná kvalifikovaná většina se ale nenašla už v Poslanecké sněmovně, a tak bylo rozhodnuto o přesunutí pravidel proti zadlužování do běžného zákona o rozpočtové odpovědnosti. Senátoři tento běžný zákon zamítli a Poslanecká sněmovna následně jejich veto přehlasovala. Prezident Miloš Zeman zákon č. 23/2017 Sb. podepsal 23. ledna 2017. Ve Sbírce zákonů byl zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlášen v pondělí 6. února 2017.
Nový zákon č. 23/2017 Sb. zavádí pravidlo, že pokud dluh v sektoru veřejných institucí dosáhne 55 procent hrubého domácího produktu (HDP), bude muset vláda a jiné úřady přijmout korekční opatření. Vláda pak bude muset předkládat návrhy státního rozpočtu tak, aby vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu. Při zadlužení veřejných financí o více než 60 procent HDP, bude muset vláda navrhnout postupy pro jeho snížení.
Pro obce ale zákon č. 23/2017 Sb. zavádí jiná a přísnější pravidla než pro stát. Jejich rozpočty budou muset být vyrovnané. A pokud by zadlužení překročilo 60 procent průměrných příjmů za poslední 4 roky a obec by ho v následujícím kalendářním roce nesnížila, ministerstvo pozastaví převod podílu z výnosu daní na obec. Podle senátorů je právě tento bod velmi problematický. Obce s malými příjmy tak totiž přijdou o možnost větší půjčky na investice. Navíc zamezit obcím nakládat se svým podílem na výnosu daní je natolik závažné opatření, že by podle Senátu rozhodně nemělo být v běžném zákoně, ale v zákoně ústavním. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že by Ministerstvo financí mělo připravit novelu, která by problém samospráv řešila.
Společně se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byla ve Sbírce zákonů publikována také souhrnná novela č. 24/2017 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, a nový zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. I o těchto souvisejících zákonech musela Poslanecká sněmovna hlasovat znovu, protože byly zamítnuty Senátem.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.