Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o obětech trestných činů

Senát minulý týden schválil vládní novelu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Novela mimo jiné dává seniorům vyšší ochranu při šetření trestných činů, nově budou lidé vysokého věku zařazeni mezi tzv. zvlášť zranitelné oběti. Pod novelou už schází jen podpis prezidenta republiky, účinnosti nabude 1. dubna 2017.

Vládní novela zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, reaguje na dosavadní zkušenosti z praxe s tímto zákonem. Novela upravuje zejména informační povinnost orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k obětem trestných činů. Tato povinnost se rozšiřuje o některé nové informace, ale zároveň bude možné jednotlivé informace poskytovat podle konkrétních potřeb oběti, tedy např. ne všechny najednou ale postupně, aby je oběť zvládala přijímat a neutrpěla šok.
Okruh tzv. zvlášť zranitelných obětí se rozšiřuje nejen o osoby vysokého věku, ale také o oběti trestného činu teroristického útoku, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, lidské skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, a trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. V Poslanecké sněmovně pak ještě byly do okruhu zvlášť zranitelných obětí doplněny oběti trestného činu zahrnujícího nátlak, jedná se např. o oběti domácího násilí.
Senioři a ostatní nově definované zvlášť zranitelné oběti mají nárok na vyšší ochranu, podobně jako např. děti. Vyšší ochrana zahrnuje nárok na vyslechnutí speciálně školenými policisty a možnost výběru, zda oběť vyslechne muž nebo žena. Dále pak mají oběti právo na to, aby byly vyslýchány jen jednou a nemusely se v trestním řízení setkat s pachatelem. Nově se všem zvlášť zranitelným obětem přiznává nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Oběti, které nehovoří česky, dostanou díky novele právo na překlad vybraných písemností.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.