Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna financování škol

Senát dnes beze změn schválil novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona. Podle novely by stát měl platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů a nikoliv pouze podle počtu žáků jako nyní. Pod novelou už schází jen podpis prezidenta republiky. Novela jako celek nabude účinnosti 1. září 2018, některé její body ale nabudou účinnosti již dnem vyhlášení, některé pak 1. září 2017 a některé až 1. září 2020.

Jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu se při schvalování novely školského zákona rozhořela diskuse o tzv. pamlskové vyhlášce (psali jsme zde), návrhy na její zrušení ale nakonec schváleny nebyly. Ani návrhy na zrušení povinné maturity z matematiky, která byla do školského zákona zavedena novelou č. 178/2016 Sb., nenašly dostatečnou podporu.
Nejzásadnější změnou ve schválené novele je nový způsob financování, který se bude týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin zřizovaných kraji nebo obcemi. Nyní školy dostávají peníze podle počtu žáků, výše platby na jednoho žáka se navíc liší podle kraje. Nově bude rozpis rozpočtu provádět přímo Ministerstvo školství, nikoliv krajské úřady. Školy budou dostávat peníze podle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání. U mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a školních družin bude stanoven prováděcími předpisy maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Školy tak budou dostávat peníze podle vzdělávacích programů a podle počtu hodin, které podle těchto programů učitelé odučí. Optimální počet dětí ve třídě by měl být 15. Podle ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) by žádná škola neměla být změnou zákona poškozena. Jedním z důvodů pro změny ve financování je zachování a podpora malotřídních škol. Nový způsob financování by měl začít platit od 1. 1. 2019. Financování soukromých a církevních škol zůstane stejné, tedy prostřednictvím normativů na žáka.
Novela má také posílit práva pedagogů a zlepšit jejich pracovní podmínky. Definuje projevy, které budou pokládány za zvlášť závažná provinění, která ředitelé budou muset hlásit orgánům sociálně-právní ochrany dětí a povinným trestem za ně bude vyloučení žáka ze školy. Má jít např. o slovní a fyzické útoky na pracovníky školy.
Sněmovna schválila také pozměňovací návrh poslankyně Ivany Dobešové (ANO), který dá zaměstnavatelům právo podílet se na tvorbě vzdělávacích programů odborných škol. Studenti budou chodit do firem na praxe a stáže a odborníci z praxe se budou podílet na výuce a závěrečných zkouškách.
Dále novela upravuje podmínky pro skládání zkoušky z českého jazyka pro studenty, kteří získali vzdělání mimo ČR, nebo financování českých škol v zahraničí. Ruší se nutnost souhlasu Ministerstva školství nebo krajského úřadu s navýšením peněz na využívání asistenta pedagoga, nově budou finance poskytovány nárokově.

Související články:
Maturita z matematiky bude povinná i na většině odborných škol
Povinná maturita z matematiky zatím jen pro gymnázia a lycea
Sněmovna přehlasovala prezidentské veto, novela školského zákona bude platit
Zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.