Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Na prezidentských peticích budou čísla průkazů

Tento týden vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 90/2017 Sb., kterou se mění volební zákony, včetně zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Podle novely č. 90/2017 Sb. budou muset podporovatelé nezávislých kandidátů na prezidenta uvést na nominační petici své jméno a nově také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Současně s novelou byla vydána také novelizující vyhláška č. 91/2017 Sb., kterou se mění prováděcí vyhlášky k volebním zákonům. Novela č. 90/2017 Sb. i vyhláška č. 91/2017 Sb. nabudou účinnosti patnáctým dnem po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, konkrétně 13. dubna 2017.

Novela č. 90/2017 Sb. mění sedm zákonů souvisejících s volbami. Změny se týkají zejména přímé volby prezidenta, která se v historii České republiky zatím konala jen jednou v lednu 2013. Na principu přímé volby se nic měnit nebude (viz stručný přehled pod článkem), změna zákona má ale zabránit sporům o platnost podpisů na nominačních peticích. Tyto spory provázely první přímou volbu prezidenta v roce 2013 a některé následně skončily až u Ústavního soudu, který doporučil zákonodárcům minimalizovat riziko falšování podpisů a upravit systém ověřování jejich pravosti. Nezávislí kandidáti budou muset, stejně jako minule, posbírat na petiční listiny 50 tisíc podpisů. Nově ale budou muset podporovatelé jednotlivých kandidátů připojit ke svému jménu a podpisu na petičním archu také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu a kandidátní listina bude muset nově obsahovat datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat.
Novela č. 90/2017 Sb., kterou se mění volební zákony, také voličům umožní podat žádost o voličský průkaz elektronickou cestou. Strany dostanou možnost elektronicky nominovat své zástupce do okrskových volebních komisí. U senátních voleb nebudou muset kandidáti na senátory uvádět na svých nominačních peticích rodné číslo, nově postačí jen datum narození. Upravuje se i hlasování v zahraničí v jednotlivých časových pásmech. Návrh, aby v obecních volbách mohli hlasovat i občané jiných zemí EU, kteří zde nemají trvalý ale jen přechodný pobyt, se nakonec do konečného znění novely č. 90/2017 Sb. nedostal.
Vyhláška č. 91/2017 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, mění mimo jiné i vyhlášku č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky. Konkrétně novelizující vyhláška č. 91/2017 Sb., upravuje přílohu č. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb. obsahující vzor kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky.

Přímá volba prezidenta podle Ústavy:
 • Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
 • Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.
 • Návrh na kandidáta musí podat nejméně 50 tisíc občanů ČR nebo nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.
 • Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu.
 • Volby se konají v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta.
 • V případě, že se úřad prezidenta uvolní před uplynutím jeho volebního období, koná se volba do devadesáti dnů.
 • V prvním kole může být prezidentem zvolen pouze kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů.
 • Pokud v prvním kole žádný z kandidátů neuspěl, postupují do druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti.
 • Ve druhém kole vítězí kandidát, který obdržel nejvyšší počet platných hlasů.
Přímá volba prezidenta podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky:
 • Kandidátní listinu může podat nejméně 10 senátorů, nejméně 20 poslanců nebo každý plnoletý občan, jehož petici za zvolení prezidentem podepíše nejméně 50 000 lidí. Ti musí na petici uvést kromě podpisu své jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu a nově podle novely č. 90/2017 Sb. také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 • Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. V případě vysoké chybovosti se ověří druhý vzorek a ze všech odevzdaných podpisů se odečte tolik procent, kolik odpovídá průměrné chybovosti v obou vzorcích.
 • Kandidátní listina musí být předložena nejpozději 66 dní před začátkem voleb, kandidát k ní musí připojit prohlášení, že s nominací souhlasí.
 • Zákon určuje finanční limity na kampaně. V prvním kole mohou kandidáti utratit na volební kampaně maximálně 40 milionů korun, v případném druhém kole budou moci utratit dalších 10 milionů korun.
 • Celé účetnictví, které se týká propagace na volby, musí kandidáti zveřejnit do dvou měsíců od voleb na internetu a poskytnout mandátovému a imunitnímu výbory Sněmovny.
 • Volby se musí uskutečnit mezi 60. a 30. dnem před koncem mandátu dosavadní hlavy státu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.